Hintavertailu: hammaslääkäri Helsinki

Taulukon avulla voit vertailla terveyskeskuksen, Webdenton, Oral Hammaslääkäreiden, Megaklinikan ja PlusTerveyden hintoja Helsingissä.

Webdenton hinnat edellyttävät 39,90 euron vuosimaksun maksamista. Vuosimaksuun sisältyy maksuttomat tarkastukset (SAA01, SAA02) ja ensiapuluonteiset käynnit (WYA05, WYA10). Maksuttomat toimenpiteet on merkitty taulukkoon tähdillä (*). Muuten Webdenton hinnat ovat samat kuin terveyskeskuksessa.

Megaklinikan toimenpidehinnat sekä käyntimaksut vaihtelevat sen mukaan, milloin ajanvaraus tehdään.

Vertaile hintoja

Ylempi hinta tarkoittaa potilaan maksamaa osuutta toimenpiteestä. Hinnassa on huomioitu Kelan korvaus, mutta ei palvelu- tai käyntimaksuja.

Alempi hinta sisältää myös käynti- sekä palvelumaksun. Alemmassa hinnassa oletetaan, ettei saman käynnin aikana tehdä muita toimenpiteitä.

ToimenpideTerveyskeskusOralMegaklinikkaPlusTerveys
Hammasröntgen

EB1AA

6,60 €

16,80 €

30,00 €

45,90 €

25,44 €

35,04–45,04 €

27,05 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Hammasröntgen, lisäkuva

EB1CA

6,60 €

16,80 €

22,00 €

37,90 €

12,63 €

22,23–32,23 €

10,05 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Hammasröntgen, Bite-Wing -kuvaus hampaiston sivualueelta

EB1SA

6,60 €

16,80 €

30,00 €

45,90 €

32,85 €

42,45–52,45 €

29,00 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Hampaan poisto

EBA00

14,70 €

24,90 €

83,50 €

99,40 €

57,37–65,04 €

66,97–84,64 €

48,90 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta

EBA05

29,30 €

39,50 €

152,50 €

168,40 €

101,73–120,24 €

111,33–139,84 €

Hampaan poistoleikkaus

EBA10

42,90 €

53,10 €

245,00 €

260,90 €

117,23 €

126,83–136,83 €

123,60 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Vaativa hampaan poistoleikkaus

EBA12

60,20 €

70,40 €

447,00 €

462,90 €

Hampaiston saneeraus

EBA15

42,90 €

53,10 €

218,00 €

233,90 €

Ikenen ompelu

ECB00

13,80 €

24,00 €

48,00 €

63,90 €

Suun tutkimus (hammastarkastus), suppea

SAA01

6,60 €

16,80 €

30,50 €

46,40 €

27,39 €

36,99–46,99 €

31,60 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Suun perustutkimus (hammastarkastus)

SAA02

14,70 €

24,90 €

50,50 €

66,40 €

31,91–41,89 €

41,51–61,49 €

59,65 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Ehkäisevä suun terveydenhoito saman hoitokäynnin yhteydessä

SCA01

6,60 €

16,80 €

34,50 €

50,40 €

Ehkäisevä suun terveydenhoito

SCA02

6,60 €

16,80 €

79,00 €

94,90 €

Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja

SCA03

6,60 €

16,80 €

99,50 €

115,40 €

Hampaan pinnoitus

SCE00

6,60 €

16,80 €

48,00 €

63,90 €

Parodontologinen hoito, erittäin suppea

SDA01

6,60 €

16,80 €

47,50 €

63,40 €

23,75 €

33,35–43,35 €

33,55 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Parodontologinen hoito, suppea

SDA02

14,70 €

24,90 €

75,00 €

90,90 €

Parodontologinen hoito

SDA03

29,30 €

39,50 €

120,00 €

135,90 €

Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen

SDA04

29,30 €

39,50 €

169,00 €

184,90 €

Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen

SDA05

42,90 €

53,10 €

232,00 €

247,90 €

68,02 €

77,62–87,62 €

165,20 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito

SDA12

29,30 €

39,50 €

192,00 €

207,90 €

Komplisoituneen parodont. sair. hoito, laaja ja vaativa

SDA13

42,90 €

53,10 €

232,00 €

247,90 €

Komplisoituneen parodont.sair. hoito, laaja ja erittäin vaativa

SDA14

60,20 €

70,40 €

265,00 €

280,90 €

Pieni täyte

SFA00

14,70 €

24,90 €

48,00 €

63,90 €

34,64 €

44,24–54,24 €

48,20 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Yhden pinnan täyte

SFA10

14,70 €

24,90 €

67,50 €

83,40 €

40,27–54,71 €

49,87–74,31 €

65,00 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Kahden pinnan täyte

SFA20

29,30 €

39,50 €

118,00 €

133,90 €

61,73–84,71 €

71,33–104,31 €

106,40 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Kolmen tai useamman pinnan täyte

SFA30

29,30 €

39,50 €

135,00 €

150,90 €

69,94–95,82 €

79,54–115,42 €

131,50 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Hammasterä tai -kruunu

SFA40

42,90 €

53,10 €

165,00 €

180,90 €

83,79–115,33 €

93,39–134,93 €

170,90 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Alustäytepilari

SFC00

29,30 €

39,50 €

155,00 €

170,90 €

Hampaan ensiapuluonteinen avaus

SGA01

14,70 €

24,90 €

85,00 €

100,90 €

Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus

SGA02

14,70 €

24,90 €

105,50 €

121,40 €

Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa

SGA03

29,30 €

39,50 €

143,00 €

158,90 €

Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa

SGA04

29,30 €

39,50 €

177,00 €

192,90 €

Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen

SGA05

42,90 €

53,10 €

221,00 €

236,90 €

Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas

SGB10

14,70 €

24,90 €

85,00 €

100,90 €

Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas

SGB20

29,30 €

39,50 €

125,00 €

140,90 €

Muu vaativa hampaan juurentäyttö

SGB30

29,30 €

39,50 €

173,00 €

188,90 €

Hampaan juurikanavien lääkehoito

SGC00

14,70 €

24,90 €

82,00 €

97,90 €

Hammasytimen (pulpan) kattaminen

SGC10

14,70 €

24,90 €

58,00 €

73,90 €

Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea

SHA01

6,60 €

16,80 €

52,50 €

68,40 €

23,75 €

33,35–43,35 €

32,20 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Purentafysiologinen hoitokäynti

SHA02

14,70 €

24,90 €

71,50 €

87,40 €

Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa

SHA03

29,30 €

39,50 €

100,00 €

115,90 €

54,81 €

64,41–74,41 €

101,80 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa

SHA04

29,30 €

39,50 €

156,00 €

171,90 €

Pintapuudutus

WX105

6,60 €

16,80 €

20,00 €

35,90 €

15,43–16,50 €

25,03–26,10 €

18,20 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Infiltraatiopuudutus

WX110

6,60 €

16,80 €

20,00 €

35,90 €

15,42–18,65 €

25,02–38,25 €

18,60 €

Käyntimaksut vaihtelevat

Suun alueen johtopuudutus

WX290

6,60 €

16,80 €

20,00 €

35,90 €

16,56–19,97 €

26,16–39,57 €

Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti, jolla tehdään toimenpiteitä

WYA05

10,20 €

20,40 €

61,00 €

76,90 €

Ensiapuluonteinen tai muu vastaava käynti

WYA10

10,20 €

20,40 €

61,00 €

76,90 €

Hinnat ovat arkipäivien keskiarvohintoja. Oral Hammaslääkäreiden ja terveyskeskuksen hintatiedot on kerätty palveluntarjoajilta lokakuussa 2015. Megaklinikan ja PlusTerveyden hintatiedot perustuvat asemien nettisivuilla annettuihin hintatietoihin sekä Kuluttajaliiton selvitykseen keväältä 2015. Jos vaihteluväliä ei Megaklinikan hinnassa ole ilmoitettu, tarkoitetaan hinnalla keskiarvohintaa. Tyhjät kohdat hinnastossa tarkoittavat, ettei palveluntarjoaja ole ilmoittanut toimenpiteen hintaa.