Webdenton myyntiehdot

Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Webdentolta ostettuihin hoitotoimenpiteisiin, joita Webdenton yhteistyöhammaslääkärit tekevät.

1. Yleiset tiedot

1.1 Webdentolla tarkoitetaan Dento Oy:tä, jonka kotipaikka on Kaisaniemenkatu 13 B, 2 krs. 00100 Helsinki, Suomi. Denton Y-tunnus on 2532618–9 ja alv-numero FI25326189.

1.2 Webdento ei tee hoitotoimenpiteitä, vaan ainoastaan myy Webdenton yhteistyöhammaslääkärin (myöhemmin hammaslääkäri) tarjoamia hoitotoimenpiteitä Webdenton asiakkaille (myöhemmin asiakas) sekä välittää asiakkaan ja hammaslääkärin välisen sopimuksen hammashoidon toteuttamisesta hammaslääkäriesittelyn yhteydessä olevan hinnaston mukaisesti.

1.3 Nämä myyntiehdot on päivitetty viimeksi 14.12.2015. Webdento varaa oikeuden muuttaa näitä myyntiehtoja yksipuolisesti koska tahansa. Kaikki myyntiehtoihin tehdyt muutokset julkaistaan verkossa. Asiakasta sitovat ainoastaan hoitotoimenpiteen ostoaikana voimassa olleet myyntiehdot.

2. Hoitotoimenpiteiden osto

2.1 Hoitotoimenpiteiden ostaminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää tai huoltajan lupaa.

2.2 Hoitotoimenpiteistä maksetaan Webdentolle ennakkomaksu. Hammaslääkäri vähentää ennakkomaksun loppulaskusta, jonka hän toimittaa asiakkaalle hoitokäyntien jälkeen.

2.2 Valittuaan Webdentosta hammaslääkärin, ja tilattuaan ennakkomaksusta laskun, asiakkaalla on oikeus saada valitsemaltaan hammaslääkäriltä hoitoa hammaslääkäriesittelyn yhteydessä olevan hinnaston mukaisesti. Asiakas on oikeutettu saamaan hoitoa siihen hintaan, joka ennakkomaksulaskua tilatessa on ollut voimassa. Myöhemmät hinnaston muutokset eivät vaikuta asiakkaan maksamiin toimenpidehintoihin.

2.3 Maksamalla yksi ennakkomaksu, asiakas on oikeutettu yhden hoitokokonaisuuden saamiseen hammaslääkäriesittelyn yhteydessä olevan hinnaston mukaisesti. Yhdellä hoitokokonaisuudella tarkoitetaan yhden sairauden hoitamisessa tehtäviä toimenpiteitä.

2.4 Oikeus hoidon saamiseen tietyltä hammaslääkäriltä siihen hintaan kuin Webdentossa on mainittu, tulee voimaan vasta, kun asiakas saa ennakkomaksua koskevan vahvistussähköpostin Webdentolta. Webdento varaa oikeuden hylätä asiakkaan ostotarjous. Lisäksi Webdenton lähettämästä tilausvahvistuksesta huolimatta sopimus voidaan perua koska tahansa, jos Webdentolla on perusteltua syytä uskoa, että asiakas on toiminut tai saattaa toimia petollisesti Webdentoa, Webdentoon liittyvää kolmatta henkilöä tai hammaslääkäriä kohtaan.

2.5 Asiakas ei voi myydä tai luovuttaa toiselle henkilölle oikeutta käydä toimenpiteessä sen hinnaston mukaisesti, joka on ollut voimassa silloin kun asiakas on ennakkomaksun tilannut.

2.6 Asiakkaalla on ennakkomaksun tilaamisen jälkeen kolme kuukautta aikaa käydä valitsemallaan hammaslääkärillä ennakkomaksun tilaamisen aikaisen hinnaston mukaisesti. Jos hammaslääkärillä ei kolmen kuukauden aikana käydä, oikeus hammaslääkärillä käymiseen em. hinnaston mukaisesti raukeaa eikä ennakkomaksua palauteta.

2.7 Asiakas sitoutuu siihen, ettei anna vääriä tietoja, kuten vääriä nimiä, vääriä osoitteita, ja/tai yhteys- tai maksutietoja; tai ryhdy mihinkään laittomiin toimiin hoitotoimenpiteen ostoon tai siellä käymiseen liittyen, eikä salli toisen henkilön toimia tällä tavoin.

2.8 Webdento veloittaa hoitotoimenpiteen toimituskulut ostohetkellä.

2.9 Yritys ostaa hoitotoimenpide myyntiehtojen vastaisesti saattaa johtaa hoitotoimenpiteen ostamisen mitätöimiseen Webdenton harkinnan mukaan.

2.10 Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä, kuten Kelan korvauksien muutoksista, aiheutuvat kustannukset korottavat Webdenton hinnaston hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös sellaisia asiakkaita, jotka ovat tilanneet ennakkomaksun Webdentosta ennen edellä mainittuja muutoksia.

3. Hoitotoimenpiteissä käyminen ja ajan peruminen

3.1 Asiakas valitsee hammaslääkärin, jolle hän haluaa mennä hoidettavaksi, ennakkomaksun tilaamisen yhteydessä. Ennakkomaksun tilaamisen jälkeen asiakas ottaa yhteyttä valitsemaansa hammaslääkäriin ja varaa häneltä ajan.

3.2 Asiakkaan on vastaanotolle tullessaan ilmoitettava hammaslääkärille olevansa Webdenton asiakas. Jos asiakas laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, ei hammaslääkärillä ole velvollisuutta tarjota hoitoa Webdenton hinnaston mukaisesti.

3.3 Asiakkaan on kysyttävä hammaslääkäriltä ennen hoitotoimenpiteiden tekemistä, kuuluvatko kaikki hänelle tehtävät hoitotoimenpiteet Webdenton hinnastoon. Jos asiakas laiminlyö kysymisvelvollisuutensa, ei hän voi valittaa hänelle tehdyistä hoitotoimenpiteistä, jotka eivät kuulu Webdenton hinnastoon.

3.4 Hammaslääkäri saattaa soveltaa omia ehtojaan hoitotoimenpiteiden tekemiseen ja toimitusajankohtaan.

3.5 Jos ei muuta ole nimenomaisesti mainittu, hoitotoimenpiteen ostaminen Webdentosta ei oikeuta asiakasta saamaan hoitoa tiettynä ajankohtana. Asiakasta suositellaan ottamaan yhteyttä hammaslääkäriin ajoissa, jotta asiakas voi varmistaa itselleen mahdollisimman hyvän toimitusajan ja -paikan. Webdento ei voi vaikuttaa hoitotoimenpiteiden toimitusaikoihin tai –paikkoihin.

3.6 Mikäli hammaslääkäri ei voi odottamattomista syistä hoitaa asiakasta, Webdento ilmoittaa siitä asiakkaalle sähköpostilla mahdollisimman pikaisesti. Jos asiakkaan oma hammaslääkäri on estynyt hoitamaan asiakasta, ei asiakas voi valittaa siitä, jos hän voi vaihtaa hammaslääkärin johonkin toiseen hammaslääkäriin Webdentossa.

3.7 Mikäli asiakas on estynyt saapumaan varaamalleen hoitoajalle, varattu aika tulee perua viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Peruuttamattomasta poisjäännistä hammaslääkäri voi veloittaa 39,60 €.

4. Peruminen, hyvitykset ja ongelmat

4.1 Asiakkaalla on laillinen oikeus perua hoitotoimenpiteen osto 14 kalenteripäivän kuluessa vahvistussähköpostin saamisesta. Voidaksensa perua hoitotoimenpiteen oston, asiakkaan on peruttava mahdollinen valitsemalleen hammaslääkärille tehty ajanvaraus sekä pyydettävä häneltä todistus siitä, ettei hän ole käynyt ostetussa hoitotoimenpiteessä. Hammaslääkäri lähettää todistuksen Webdentolle. Webdento ei voi pyytää todistusta, sillä hammaslääkärillä ei ole oikeutta luovuttaa potilastietoja Webdentolle. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen (kokonaan tai osittain), jos hänellä on voimassa oleva ajanvaraus hammaslääkäriltä.

4.2 Asiakas voi perua hoitotoimenpiteen ostamisen seuraavilla tavoilla:

4.2.1 lähettämällä sähköpostia osoitteeseen webdento@webdento.com;

4.2.2 täyttämällä Webdentoon palaute-lomakkeen; tai

4.2.3 kirjoittamalla Webdentolle kohdassa 1.1 ilmoitettuun osoitteeseen.

4.3 Jos asiakas peruu hoitotoimenpiteen oston kohdan 4 mukaisesti, Webdento hyvittää asiakkaalle kaikki ostosta suoritetut maksut 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun asiakas on ilmoittanut perumisesta Webdentolle.

4.4 Mikäli asiakas ei ole voinut käydä hoitotoimenpiteessä hammaslääkärillä kolmen kuukauden kuluessa hoitotoimenpiteen ostamisesta muusta kuin asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakkaalla saattaa olla oikeus hyvitykseen. Hyvityksen saamiseksi asiakkaan tulee näyttää hyväksyttävällä tavalla Webdentolle, että hoitotoimenpiteessä käymättä jääminen ei johtunut asiakkaasta. Webdento tekee päätöksen hyvityksen myöntämisestä oman harkintansa mukaan.

4.5 Jos asiakas on käynyt hoitotoimenpiteessä mutta hammaslääkäri ei ole hoitanut asiakasta asianmukaisesti tai asiakas haluaa esittää reklamaation tehdystä hoitotoimenpiteestä, asiakkaan pitää esittää vaatimuksensa suoraan hammaslääkärille. Tämä johtuu siitä, että hammaslääkäri (ei Webdento) vastaa hoitotoimenpiteen tekemisestä ja laadusta. Webdento ainoastaan myy hoitoimenpiteen hammaslääkärin puolesta. Jos asiakas ei kuitenkaan pääse sopimukseen hammaslääkärin kanssa reklamaationsa ratkaisemisesta, Webdento voi asiakkaan pyynnöstä auttaa asiakkaan ja hammaslääkärin välisen ongelman ratkaisemisessa.

4.6 Mikäli asiakas ei ennalta ilmoita muuta Webdentolle, rahamääräiset hyvitykset maksetaan asiakkaan valitseman alkuperäisen maksutavan kautta. Jos asiakkaan alkuperäinen maksutapa on peruttu, vanhentunut tai muuten muuttunut, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä välittömästi asiakaspalveluun webdento@webdento.com. Mikäli asiakas ei toimi näin ja hyvitys maksetaan asiakkaan alkuperäistä maksutapaa käyttäen, asiakas saattaa joutua ottamaan yhteyttä pankkiinsa tai maksupalvelujen tarjoajaan hyvityksen saamiseksi. Webdento suorittaa hyvityksen vain kerran.

4.7 Asiakas voi hylätä hyvityksen 30 päivän kuluessa sen saamisesta. Jos asiakas ei hylkää hyvitystä näiden 30 päivän kuluessa, hyvitys katsotaan täydeksi ja lopulliseksi korvaukseksi asiakkaan vaatimuksille, joita hänellä saattaa olla Webdentoa kohtaan kyseisen hoitotoimenpiteen ostamisen perusteella tai siihen liittyen.

5. Vastuu hammaslääkärin tarjoamasta hoidosta

5.1 Hammaslääkäri (ei Webdento) on:

5.1.1 Hoitotoimenpiteiden toimittaja;

5.1.2 sopimussuhteeseen asiakkaan kanssa tuleva osapuoli, kun asiakas menee hoitotoimenpiteeseen hammaslääkärille; ja

5.1.3 yksin vastuussa asiakkaalle hoitotoimenpiteiden toimittamisesta sekä laadusta.

6. Webdenton vastuu

6.1 Webdento lupaa

6.1.1 että hammaslääkärillä on Valviran hyväksymä hammaslääkärin tai erikoishammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeus Suomessa;

6.1.2 täyttää näiden myyntiehtojen mukaiset velvollisuudet asianmukaisella huolellisuudella ja taidolla; ja

6.1.3 noudattaa oikeudenmukaisuuden ja ammattimaisen huolellisuuden vaatimuksia kaikissa toimissaan.

6.2 Webdento ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti koituvista välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Webdentosta.

6.3 Webdento ei vastaa hammaslääkärin tekemän hoitotoimenpiteen laadusta, turvallisuudesta tai muista vastaavista ominaisuuksista.

6.4 Webdento ei vastaa näiden myyntiehtojen mukaisten velvollisuuksien rikkomisesta, jos velvollisuuksia ei ole voitu täyttää syystä, johon Webdento ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa.

6.5 Webdenton korvausvastuu ulottuu korkeintaan ennakkomaksua vastaavaan summaan lukuun ottamatta lakisääteisiä korvausvastuita.

7. Muut ehdot

7.1 Jos asiakas rikkoo näitä myyntiehtoja eikä Webdento ryhdy sen johdosta toimiin, se ei tarkoita Webdenton luopumista oikeuksistaan ja hyvitysvaatimuksistaan myyntiehtojen rikkomisen johdosta. Webdento voi silti ryhtyä toimiin, käyttää oikeuksiaan tai vaatia hyvitystä tässä tai muussa näiden myyntiehtojen rikkomistapauksessa.

7.2 Jos myyntiehdoissa ei ole toisin määrätty, ilmoitukset asiakkaalle annetaan kirjallisina ja toimitetaan sähköpostilla (ei koske oikeudenkäyntitarkoituksessa toimitettavaa ilmoitusta) tai maksettuna postilähetyksenä. Webdento lähettää kaikki ilmoitukset asiakkaalle osoitteeseen, jonka asiakas on antanut ennakkomaksua tilatessaan.

7.3 Mikäli jokin myyntiehtojen kohta olisi mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta myyntiehtojen muiden osien pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Mitätön tai täytäntöönpanokelvoton ehto korvataan pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella ehdolla, joka parhaiten vastaa taloudellista vaikutusta, johon mitättömällä tai täytäntöönpanokelvottomalla ehdolla pyrittiin.

7.4 Myyntiehtojen soveltamiseen ja tulkintaan käytetään Suomen lakeja lain periaatteiden konflikteista tai valinnasta huolimatta. Kaikki riidat ratkaistaan Suomen toimivaltaisissa tuomioistuimissa.