Menu
Varaa
Sulje
Varaa

Hammasteknikon työ, koulutus ja palkka

Hammasteknikko ja erikoishammasteknikko valmistavat mm. hammasproteeseja ja oikomiskojeita. Koulutus kestää 3,5 vuotta, ja minimipalkka on noin 2000 euroa.

Mitä hammasteknikko tekee?

Hammasteknikko suunnittelee ja valmistaa yhteistyössä hammaslääkärin kanssa hammasproteeseja, oikomiskojeita sekä purennan hoitoon tarkoitettuja kojeita kuten purentakiskoja. Hammasteknikot valmistavat myös kasvo-, leuka- ja silmäproteeseja sekä kuulokojeita.

Hammasteknikot valmistavat esimerkiksi irroitettavia osaproteeseja, kokoproteeseja sekä kiinteitä hammasproteeseja kuten kruunuja, siltoja sekä keraamisia paikkoja ja hammaslaminaatteja.

Lisäksi hammasteknikot valmistavat oikomishoidossa käytettäviä oikomiskojeita ja laitteita hammaslääkärin ohjeistuksen ja tilauksen mukaan.

Harvinaisempia hammasteknikoiden valmistamia töitä ovat kasvo-, leuka- ja silmäproteesit sekä kuulokojeet.

Hammasteknikot käyttävät proteesien valmistuksessa esimerkiksi erilaisia keramioita, zirkoniaa, kulta- ja koboltti-kromi -seoksia sekä akryylimuoveja. Materiaalien ominaisuuksien tuntemus sekä taito käsitellä ja työstää niitä ovat tärkeä osa hammasteknikon ammattitaitoa.

Hammasteknikko valmistaa hammasproteeseja.

Hammasteknikot valmistavat muun muassa irroitettavia osa- ja kokoproteeseja.

Hammasteknikon työ vaatii lisäksi kädentaitoja ja tarkkuutta, värisävyjen ja -vivahteiden erottelukykyä, purennan ja purentafysiologian sekä suun ja hampaiden anatomian tuntemusta.

Myös hammasteknikoiden työ on siirtymässä vähitellen puhtaasta käsityöstä tietokoneavusteisiin CAD/CAM-järjestelmiin.

Toimiva yhteistyö hammaslääkärin kanssa on hyvin keskeinen osa työtä. Hammaslääkärit ovat hammasteknikoille sekä yhteistyökumppaneita että asiakkaita.

Hammasteknikkojen koulutus

Hammasteknikkojen koulutus siirtyi Helsingin Metropoliasta Turun ammattikorkeakouluun vuoden 2015 aikana. Hammasteknikkokoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskelu kestää noin 3,5 vuotta.

Hammasteknikko-opiskelijoiden opinnot jakautuvat perus- ja ammattiopintoihin, ammattitaitoa edistävään harjoitteluun, opinnäytetyön tekemiseen, opinnäytetyöhön liittyvään kypsyysnäytteeseen sekä vapaasti valittaviin opintoihin.

Hammasteknikon opiskelu sisältää teoria ja käytännön harjoittelua.

Hammasteknikon työ vaatii hyvää esteettistä silmää, värisävyjen hallintaa sekä suun ja hampaiden anatomian hyvää tuntemusta.

Koulutus sisältää suun ja hampaiden anatomiaan ja purentafysiologiaan sekä hammasproteesien ja oikomislaitteiden valmistuksessa käytettäviin materiaaleihin perehtymistä.

Käytännön harjoitustöissä opetellaan hammasproteesien ja oikomislaitteiden valmistuksessa vaadittavia teknisiä työvaiheita sekä niihin liittyviä kädentaitoja ja valmistustekniikoita.

Käsityön opettelun lisäksi opiskelijat opettelevat erilaisten tietokoneohjasteisten ja automatisoitujen koneiden ja laitteiden käyttöä. Tulevaisuudessa yhä enemmän hammasteknikkojen aikaavievästä käsityöstä korvautunee tietokoneiden suunnitteluohjelmilla, jyrsimillä sekä 3D-printtereillä.

Erikoishammasteknikko

Työskenneltyään viisi vuotta laillistettuna hammasteknikkona, hammasteknikko voi lisäkoulutuksen kautta valmistua erikoishammasteknikoksi. Opintojen laajuus on 30 opintopistettä, ja koulutus kestää vuoden.

Toisin kun peruskoulutettu hammasteknikko, erikoishammasteknikko voi itsenäisesti valmistaa kokoproteeseja hampaattomille potilaille, joilla on muuten oireeton ja terve suu.

Työpaikat ja palkka

Hammasteknikot työskentelevät pääosin yksityisissä hammaslaboratorioissa joko yrittäjinä tai työntekijöinä. Hammaslaboratoriot ovat yleensä melko pieniä, muutaman työntekijän yrityksiä. Hammasteknikoita työskentelee myös hammashoitotuotteita valmistavissa ja myyvissä yrityksissä.

Yrittäjinä toimivien hammasteknikoiden ansioihin vaikuttavat tehty työmäärä ja yrityksen kannattavuus. Alkuinvestoinnit koneisiin, laittesiin ja materiaaleihin ovat usein huomattavat.

Työsuhteessa toimivien hammasteknikoiden palkkaus perustuu työsopimukseen. Työehtosopimuksen mukaiset minimipalkat kuukaudessa ovat työkokemuksesta riippuen seuraavat:

  • vastavalmistuneella 2112 euroa
  • vuoden työkokemuksen jälkeen 2079 euroa
  • kolmen vuoden jälkeen 2220 euroa
  • kuuden vuoden jälkeen 2323 euroa
  • vastaavalla hammasteknikolla 2585 euroa.

Hammasteknikkojen hyvän työtilanteen vuoksi palkat ovat keskimäärin minimipalkkoja korkeammat.

Tervetuloa
konsultaatiokäynnille

Sirviö K. Suun terveydenhoidon ammattilaiset. Terveyskirjasto 2009.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010. Tilastoraportti 10/2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.