Menu
Varaa
Sulje
Varaa
Hammas­laminaatit: hinta ja kokemuksia (2020)
Varaa aika
Hammas­laminaatit: hinta ja kokemuksia (2020)
Varaa aika
Keraamisilla hammaskuorilla eli laminaateilla sekä yhdistelmämuoveilla voidaan korjata vaurioituneita hampaita. Tyypillisiä hoitoja ovat etuhampaan raon pienennys, kuluneen hampaan kärjen korjaus tai koko hampaan asennon ja muodon muokkaus.

Hammaskuoret eli hammaslaminaatit

Hammaslaminaatit ovat hampaan pinnalle kiinnitettäviä hammaskuoria, joita käytetään lyhentyneiden, kuluneiden tai muuten vaurioituneiden hampaiden korjaamiseksi ja hampaiden ulkonäön parantamiseksi.

Hammaslaminaatit valmistetaan yleensä vahvistetusta lasikeraamista. Keraamista valmistettujen laminaattien lisäksi hampaita voidaan korjata esteettiseen hoitoon tarkoitetuilla kerrostusmuoveilla. Yhdistelmämuovilla korjataan yleensä pienempiä hampaiden vaurioita kuten hampaan kärkien kulumia ja lohkeamisia tai hampaiden välissä olevia rakoja eli diasteemoja.

Tämä artikkeli sisältää tietoa etuhampaiden korjaamisesta, kuten:

  1. Kokemuksia ja esimerkkejä hammaslaminaateista
  2. Kokemuksia ja esimerkkejä yhdistelmämuovikorjauksista (kerrostusmuovit)
  3. Hammaslaminaattien ja kerrostusmuovien hinta
Terveet ja hoidetut hampaat ovat myös kauniit.

Hammaslaminaattien suunnittelu

Ennen hampaiden korjaamista tehdään suun, hampaiden ja purennan tutkimus. Tarvittaessa muut suun sairaudet hoidetaan ennen laminaattien valmistusta. Samoin hampaiden vaurioitumisen syyt, esimerkiksi karies, hammaseroosio ja hampaiden narskuttelu, selvitetään.

Mikäli hampaiden reikiintymistä, eroosiota tai narskuttelua ei pysäytetä ennen hammaslaminaattien valmistamista, laminaattien kestävyyden kanssa voi tulla myöhemmin ongelmia.

Suun ja hampaiden perushoidon jälkeen aloitetaan varsinainen hammaslaminaattien suunnittelu. Suunnittelua varten hampaista voidaan ottaa valokuvia sekä ottaa jäljennökset kipsimallien valmistamista varten.

Kipsimalleilta ja valokuvista tutkitaan purennan lisäksi mahdollisia hampaiden kiertymiä ja kallistumia, jotka voivat vaikuttaa hoidon toteutukseen. Hampaiden muokkauksen suunnitteluun käytämme apuna digitaalista suunnittelua ennen hoidon aloitusta.

Myös ikenien kunto ja ienrajojen kulku vaikuttavat hoidon onnistumiseen ja ulkonäköön. Tarvittaessa ienvetäymät ja ienrajojen epäsymmetrisyydet korjataan ennen hampaiden muokkausta.

Hampaiden muotoilu

Etuhampaiden muodot ovat yksilölliset ja niihin vaikuttavat perinnölliset tekijät kuten sukupuoli ja etninen tausta. Hampaiden kulumisen myötä myös ikä vaikuttaa hampaiden muotoiluun.

Kuluneet etuhampaat ovat yleisiä vanhemmilla henkilöillä.

Keskimmäisten yläetuhampaiden kärkien kuluminen yhdistetään ikääntymiseen. Kuluneiden hampaiden leveys ja pituus ovat lähes samat.

Nuorten hampaissa hampaiden muodot näkyvät selvästi. Kulumattomien yläetuhampaiden leveyden suhde pituuteen on noin 0,6–0,8, eli hampaiden pituus on suurempi kuin leveys.

Miesten ja naisten etuhampaiden muodot ovat erilaiset. Miehillä on keskimäärin pidemmät ja kulmikkaammat hampaat kuin naisilla.

Hammaskuoret hinnasto Helsinki.

Naisilla on keskimäärin lyhyemmät ja muodoltaan pyöreämmät hampaat kuin miehillä.

Miesten hammaslaminaatit tehdään kulmikkaammiksi kuin naisten.

Miesten hampaat ovat keskimäärin pidemmät ja kulmikkaammat.

Mikäli hammaslaminaateilla tai hammaskruunuilla korjataan vain yhtä vaurioitunutta hammasta, hampaan muotoilu tehdään vastaamaan naapurihampaiden muotoja.

Jos useampi tai kaikki etuhampaat halutaan korjata, hammaslaminaattien suunnitteluun voidaan käyttää esimerkiksi vanhoja valokuvia. 

Ennen hoidon aloittamista keskustelen potilaan kanssa hoidon tavoitteista ja tarvittaessa testaamme erilaisia hampaiden muotoiluja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Muovikuoret hampaisiin valmistetaan kerrostetulla yhdistelmämuovilla.

Hampaiden korjaus yhdistelmämuovilla

Hampaiden raon tai pinnan korjaus

Hammaslaminaatteihin parhaiten soveltuva materiaali riippuu korjattavan alueen koosta, purennasta sekä potilaan toiveista. Yleensä materiaalina käytetään joko lasikeraamia, maasälpäposliinia tai yhdistelmämuoveja.

Keraameista valmistetut kruunut ja laminaatit soveltuvat parhaiten tilanteisiin, joissa hammas on pahoin vaurioitunut ja halutaan tehdä suuri muutos hampaiden ulkonäköön. Pienemmät hampaiden muokkaukset kuten kiillevaurioiden korjaus, hampaan kärkien pidennys ja hampaiden välissä olevien rakoja (diasteemojen) pienennys tehdään yleensä esteettiseen hoitoon tarkoitetuilla paikka-aineilla, yhdistelmämuoveilla.

Esteettinen hammashoito kerrostusmuovilla Helsingissä ja Vantaalla

Hampaiden esteettinen korjaus ilman hiomista

Hampaiden korjaus yhdistelmämuovilla ei vaadi hampaiden hiomista kuten hammaslaminaatteja tai kruunuja valmistettaessa usein joudutaan tekemään. Yhdistelmämuovilla korjattaessa hampaat puhdistetaan värjäymistä ja hampaiden terävät reunat pyöristetään. Yhdistelmämuovit kiinnitetään suoraan korjattavaan kohtaan ja lopuksi hampaat muotoillaan ja kiillotetaan.

Jotta lopputulos olisi luonnollinen ja kaunis, hampaan pintaan kerrostetaan useita kerroksia eri väristä ja eri tavalla valoa heijastavaa yhdistelmämuovia. Näin hampaisiin saadaan luonnollista vivahteikkuutta ja sopivaa läpikuultavuutta.

Etuhampaiden muotoilu yhdistelmämuovilla on vaatii hammaslääkäriltä hyvää materiaalien tuntemusta ja erikoistaitoa. Laadukkaiden materiaalien lisäksi hammaslääkärin osaaminen on suurin lopputulokseen vaikuttava seikka.

Kokemuksia hampaiden korjaamisesta yhdistelmämuovilla

Asiakas

Nuoren naisen etuhampaat oli paikattu toisen hammaslääkärin toimesta yhdistelmämuovilla, mutta paikat olivat alkaneet tummua ja lohkeilla noin vuosi hampaiden paikkaamisesta.

Hoito

Vanhat yhdistelmämuovipaikat poistettiin, hampaat puhdistettiin ja korjattiin kerrostetulla yhdistelmämuovilla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Hampaiden muovikuoret hinta

Ennen hoitoa

Hampaiden muotoilu paikka-aineella hinta

Hampaiden esteettinen korjaus

Hoidon jälkeen

Asiakas

Nuori mies toivoi hampaiden välissä olevan raon eli diasteeman korjausta.

Hoito

Keskimmäisten yläetuhampaiden välissä oleva rako korjattiin kerrostetulla yhdistelmämuovilla. Yläetuhampaiden pinnalla olevat, valkoiseksi värjääntyneet kiillevauriot korjattiin Icon-resiinillä (Icon-Infiltrant, DMG-America).

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Rako hampaiden välissä korjaus

Ennen hoitoa

Icon infiltrant DMG America resiini ja yhdistelmämuovi

Hampaiden välissä olevan diasteeman korjaus muovilla

Hoidon jälkeen

Asiakas

Keski-ikäisellä naisella oli hampaiden narskuttelusta ja liian karkean hammastahnan pitkäaikaisesta käytöstä johtuen kuluneet ja vaurioituneet etuhampaat. Hampaiden välissä oleva rako ei naista haitannut.

Hoito

Neljä etuhammasta päädyttiin korjaamaan yhdistelmämuovilla. Hampaat puhdistettiin, hampaiden terävyydet pyöristettiin ja hampaat muotoiltiin yhdistelmämuovilla. Hampaiden korjaus suoritettiin yhdellä käyntikerralla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Hampaiden korjaus paikka-aineella.

Ennen hoitoa

Hampaiden päällystäminen tai laminointi muovilla

Ennen hoitoa

etuhampaiden rako pois

hampaiden korjaus muovilla

Hoidon jälkeen

Asiakas

Nuori nainen toivoi etuhampaiden asentovirheiden korjausta sekä hampaiden kulumien korjausta; vasemman yläetuhampaan kärki oli kulunut ja lohkeillut hieman oikeaa etuhammasta lyhyemmäksi.

Hoito

Hampaiden asentovirheet korjattiin Invisalign-oikomishoitona. Oikomishoidon kesto oli noin 8 kuukautta. Oikomishoidon lopuksi vasemman yläetuhampaan kärki korjattiin kerrostetulla yhdistelmämuovilla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Invisalign-oikomishoito ja kerrostettu yhdistelmämuovikorjaus

Ennen hoitoa

Ennen ja jälkeen kuvat etuhampaiden korjaamisesta

Hoidon jälkeen

Etuhampaan korjaus muovilaminaatilla

Ennen hoitoa

Etuhampaan korjaus Estelite Asteria -yhdistelmämuovilla

Hoidon jälkeen

Hampaiden korjaus keraamisilla hammaslaminaatteilla

Hampaiden suuret vauriot korjataan yleensä keraamista valmistetuilla laminaateilla tai kruunuilla. Tällöin lopputulos on usein kauniimpi ja kestävämpi kuin yhdistelmämuovilla tehdyllä korjauksella.

Suunnittelun jälkeen hammaslaminaatit voidaan valmistaa esimerkiksi seuraavasti.

Hammaskuorien eli laminaattien valmistamisen vaiheet

  1. Ennen hoidon aloitusta kasvoista ja hampaista otetaan valokuvat sekä hampaista valmistetaan kipsimallit hoidon suunnittelua varten.
  2. Kun haluttu lopputulos on selvillä, hampaan ulkopinnalta ja kärjestä hiotaan tarvittava määrä hammasta (yleensä n. 0,5-2 mm).
  3. Hiotuista hampaista otetaan jäljennökset. Hiotut hampaat suojataan väliaikaisilla laminaateilla, joita käytetään noin 1-2 viikkoa.
  4. Hampaiden jäljennökset lähetetään hammasteknikolle, joka valmistaa hammaslaminaatit.
  5. Väliaikaiset laminaatit irroitetaan ja lopulliset laminaatit sovitetaan ja kiinnitetään paikoilleen.

Alla löydät videon toteuttamastamme hammaslaminaattihoidosta.

Joskus hammaslaminaatteja eli kuoria voidaan valmistaa ilman, että hammasta tarvitsee hioa lainkaan. Suoraan hampaan pintaan kiinnitettävillä laminaateilla voidaan tehdä pieniä hampaan muodon ja värin muutoksia sekä korjata pieniä kiillevaurioita.

Kokemuksia hammaslaminaatti­hoidoista

Asiakas

Keski-ikäinen nainen, joka kärsi yläleuan hampaiden jatkuvasta lohkeilemisista sekä hampaiden ulkonäöstä.

Hoito

Yläleuan vanhat, huonokuntoiset paikat ja kruunut korjattiin uusilla keraamisilla kruunuilla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

keraamiset kruunut ja silta, STML Katana

zirkoniakruunut hampaisiin, helsinki, STML Katana

Noin 70-vuotias nainen tuli vastaanotolle kuluneiden ja lohkeilevien hampaiden vuoksi. Potilaan toiveena oli parantaa hampaiden ulkonäköä, parantaa pureskelukykyä sekä saada hampaiden lohkeilemiset ja rikkoutumiset loppumaan.

Hoito

Ennen hoidon aloittamista kuusi huonokuntoista hammasta jouduttiin poistamaan, ja hampaat korvattiin implanttien varaan rakennetuilla kruunuilla. Implanttihoidon lisäksi yläetuhampaat korjattiin keraamisilla kruunuilla. Koko hoidon kestoaika oli noin 10 kuukautta.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Muovilaminaatit tai posliinikuorikot hampaisiin

Hammasimplantti ja keraamiset kruunut

Asiakas

Nuoren naisen etuhampaat olivat kiillevaurioiden ja reikiintymisten vuoksi huonossa kunnossa. Hampaiden vihlonnan lisäksi hampaiden ulkonäkö häiritsi potilasta.

Hoito

Neljä keskimmäistä yläetuhammasta korjattiin keraamisilla laminaateilla. Ennen laminaattien valmistamista oikeanpuoleisen etuhampaan ienrajan korkeus korjattiin laserilla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

laminaatit hampaisiin helsinki

keraamiset laminaatit hampaisiin

Asiakas

Noin 60-vuotias nainen kärsi lohkeilevista ja kuluneista hampaista. Lisäksi hampaiden ulkonäkö aiheutti esteettistä haittaa. Toiveena oli kestävät ja luonnollisen näköiset hampaat.

Hoito

Muutama huonokuntoinen poskihammas jouduttiin poistamaan. Kaikki ylähampaat ja alasivustahampaat korjattiin keraamisilla kruunuilla ja alaetuhampaat kerrostetulla yhdistelmämuovilla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Muovipinnoite vai keraamiset kruunut hampaisiin

Ennen hoitoa

Keraamiset kruunut helsinki

Hoidon jälkeen

IPS e.max press ja kerrostus

Ennen hoitoa

IPS e.max kruunut

Hoidon jälkeen

Asiakas

Vastaanotolleni tuli 25-vuotias nainen, jolla oli yhden etuhampaan kehityshäiriö. Hampaan ulkopinnan vaurio oli aiheuttanut hampaan reikiintymisen sekä esteettistä haittaa.

Hoito

Hampaaseen päädyttiin valmistamaan vahvistetusta lasikeraamista hammaslaminaatti. Laminaatilla korjattiin hampaan ulkopinnan vaurio sekä muotoiltiin hammas kauniin muotoiseksi.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Etuhampaan vaurio, jonka vuoksi tehtiin posliinikuoret hampaisiin.

Hammaslaminaatin hinta oli noin 850 euroa.

Asiakas

Noin 20-vuotiaan naisen etuhammas oli lohjennut onnettomuuden seurauksena ja hammas oli juurihoidettu. Juurihoidon jälkeen hammas oli paikattu muovipaikalla. Potilasta häiritsi juurihoidetun hampaan väri ja muoto.

Hoito

Etuhampaiden välissä oleva rako eli diasteema päädyttiin säilyttämään. Hoito aloitettiin korjaamalla juurihoidetun hampaan ienrajan kulkua siten, että se vastasi naapurihampaan ienrajaa. Ikenen muokkaus tehtiin laserilla.

Ikenen korjauksen jälkeen naapurihammasta levennettiin, koska se oli muodoltaan liian kapea. Hampaan muokkaus tehtiin yhdistelmämuovilla.

Lopuksi lohjenneesta ja juurihoidetusta hampaasta poistettiin vanhat muovipaikat. Koska hampaasta oli lohjennut iso pala, laminaatin sijaan päädyttiin valmistamaan hammaskruunu.

Hampaaseen valmistettiin vahvistetusta lasikeraamista kruunu. Hampaan muoto kopioitiin naapurihampaan kanssa identtiseksi.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Etuhampaan hammaslaminaattityö ennen hoidon aloitusta.

Ennen hoitoa

Etuhampaiden muokkaus ja smile design

Ennen hoitoa

Etuhampaan muovipinnoitus

Ennen hoitoa

etuhampaan muovikuori hinta.

Hammaslaminaatti eli hammaskuoret helsinki.

Hoidon jälkeen

Asiakas

Noin 20-vuotiaalla naisella oli tapaturman vuoksi katkennut toinen yläetuhammas. Hammas oli jouduttu juurihoitamaan ja lohjennut hammas paikkaamaan muovipaikalla.

Vaurioitunut etuhammas oli harmaantunut, ja hammas oli liian leveä. Potilaan toiveena oli saada molemmat yläetuhampaat samannäköisiksi.

Hoito

Juurihoidetusta etuhampaasta poistettiin vanhat muovipaikat ja hammas hiottiin keraamista kruunua varten. Hampaaseen valmistettiin vahvistetusta lasikeraamista kruunu. Hampaan muoto ja väri kopioitiin naapurihampaan kanssa identtiseksi.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

hammaslaminaattien valmistus ja kokemuksia hoidosta

Ennen hoitoa

laminaattien hinta ja kelakorvaus

Hoidon jälkeen

laminaattien_valmistus_keraami

Ennen hoitoa

hyvä hammaslääkäri helsingistä tekemään laminaatteja

Hoidon jälkeen

Hammaslaminaattien hinta

Etuhampaan korjaaminen yhdistelmämuovilla maksaa työn vaativuudesta riippuen noin 150–450 euroa per hammas.

Etuhampaan korjaaminen hammaslaminaatilla tai kruunulla maksaa alkaen 880 euroa per hammas.

Hoidon kustannukset on mahdollista jakaa rahoituksella esimerkiksi 12–36 kk ajalle, joista ensimmäiset 12 kk korotonta maksuaikaa. Lisätietoa rahoitusvaihtoehdoista saat konsultaatiokäynnillä.

Lisätietoa hinnoista löydät hinnasto-sivulta.

Etuhampaiden kuorien valmistusta mikroskoopilla

Maksuton konsultaatio Helsingissä ja Vantaalla

Haluamme auttaa sinua löytämään ratkaisuja hammasongelmiisi. Tarjoamme hampaiden korjaamisesta kiinnostuneille ilmaisen konsultaatiokäynnin.

Konsultaatiokäynti kestää noin 15 minuuttia, jonka aikana saat vastauksia kysymyksiisi sekä alustavan hoitosuunnitelman ja kustannusarvion. Laajemmissa hoidoissa voidaan varata uusi aika tutkimusta ja suunnittelua varten.

Hammaslaminaatti tai kuoret hampaisiin, Helsinki ja Vantaa. Varaa maksuton konsultaatio

Konsultaatiokäynti ei sido mihinkään. Saat tutustua paikkaan ja henkilökuntaan rauhassa. Päätöksesi hoidosta voit tehdä silloin olet siihen valmis, vaikka ensi vuonna.

 

Kirjoittaja
Olen hammaslääketieteen tohtori ja erikoishammaslääkäri. Erikoisalaani ovat hampaiden korjaukset, hammaspuutosten korvaaminen, Invisalign-oikomishoito sekä purentafysiologinen hoito.
Tule ilmaiselle
konsultaatiokäynnille

Burke FJ. Survival rates for porcelain laminate veneers with special reference to the effect of preparation in dentin: a literature review. J Esthet Restor Dent 2012;24:257-265.

Layton DM, Clarke M. A systematic review and meta-analysis of the survival of non-feldspathic porcelain veneers over 5 and 10 years. Int J Prosthodont 2013;26:111-124.

Peumans M, De Munck J, Fieuws S et al. A prospective ten-year clinical trial of porcelain veneers. J Adhes Dent 2004;6:65-76.

Radz GM. Minimum thickness anterior porcelain restorations. Dent Clin North Am 2011;55:353-370.