Oikomishoito

Oikomishoidolla voidaan korjata purentavirheitä sekä parantaa hampaiden ulkonäköä. Oikomishoidossa käytetään kiinteitä ja irroitettavia oikomiskojeita.

Hampaiden oikomishoitoa voidaan harkita, mikäli henkilöllä on hampaiston normaalia kehitystä tai pureskelua haittaava purentavirhe. Virheellinen purenta voi altistaa myös pään ja kasvojen alueen kiputiloja. Purentavirhe tai hampaiden virheasennot voivat aiheuttaa myös hampaiden esteettistä haittaa.

Valtaosa purentavirheistä aiheutuu perinnöllisistä syistä. Esimerkiksi vaikeudet hengittää nenän kautta vaikuttavat kasvojen kehitykseen ja voivat vaikuttaa leukojen kasvuun. Muita syitä voivat olla esimerkiksi pitkäaikainen peukalon tai tutin imeminen.

Purentavirheiden vakavuutta arvioidaan 10-asteikolla (Treatment Priority Index), missä vähiten pisteitä saavat lievät hampaiden asentovirheet ja eniten pisteitä hyvin vakavat häiriöt kuten suulakihalkiot.

Tavallisimmin oikomishoito tehdään 9-12 vuoden iässä. Tällöin leukojen kasvuun voidaan vielä vaikuttaa. Oikomishoitoa annetaan myös alle kouluikäisille, jolloin hoidon aloittamisen syynä voi olla alaleuan ohjautuminen sivulle tai eteenpäin (risti- ja saksipurenta, progenia), kun hampaita purraan yhteen.

Ennen oikomishoidon aloittamista potilaalle tehdään perusteellinen hampaiston, ikenien, limakalvojen, purennan, leukanivelien ja kasvolihasten tutkimus. Oikomishoidon suunnitteluun kuuluvat oleellisesti myös röntgenkuvat sekä hampaista otettavat jäljennökset, joista tehdään kipsimallit hoidon suunnittelua ja seurantaa varten.

Kuinka kauan oikomishoito kestää?

Lapsilla oikomishoito kestää yleensä pari vuotta ja se kytkeytyy kiinteästi leuan kasvuun ja pysyvien hampaiden puhkeamiseen.

Purentavirheitä sekä hampaiden häiritseviä asentovirheitä voidaan hoitaa myös aikuisiällä. Hampaiden lievät asentovirheet voidaan korjata melko nopeastikin, jolloin hoito kestää noin puoli vuotta. Vaativammat hoidot voivat kestää vuodesta jopa kolmeen vuotta. Hampaiden siirtyminen oikomishoidon seurauksena on yksilöllistä, joten samanlainen hoito voi kestää henkilöstä riippuen eri aikoja.

Aktiivisen oikomishoidon jälkeen hampaiden ”asettuminen” uuteen asentoon varmistetaan erilaisilla kiinteillä tai irroitettavilla ratkaisuilla. Yläleukaan voidaan irroitettava oikomislaite, jota käytetään öisin. Etuhampaiden sisäpuolelle voidaan kiinnittää ohut ja huomaamaton metallilanka, joka estää hampaiden liikkumisen ja siirtymisen entisille paikoilleen.

Oikomiskojeet

Oikomiskojeet ovat joko irrotettavia oikomislevyjä tai -kojeita tai kiinteitä, hampaiden pintaan kiinnitettäviä ”hammasrautoja”. Sopivin oikomiskoje valitaan purentavirheen mukaan.

Irrotettava oikomiskoje tehdään muovista, ja sen pysymistä suussa voidaan parantaa kojeeseen lisättävien metallipinteiden avulla. Hoidosta riippuen irtokojetta voidaan käyttää joko jatkuvasti tai vain iltaisin ja öisin. Irrotettavan oikomiskojeen voi ottaa suusta syömisen tai puhdistuksen ajaksi.

Kiinteät oikomiskojeet (hammasraudat) koostuvat hampaiden ympärille kiinnitettävistä renkaista sekä hampaiden etupinnalle liimattavista kiinnikkeistä (braketit). Kiinteisiin oikomiskojeisiin kiinnitetään kaarilanka, joka liikuttaa hampaita halutulla tavalla.

Suun ulkoisia oikomiskojeita on muun muassa niskaveto, jonka avulla leukojen kasvuun vaikutetaan niskan takaa kiertävän kumivedon avulla. Niskaveto kiinnitetään poskihampaissa oleviin renkaisiin ja sitä käytetään useimmiten yöllä.

Oikomiskojeet, varsinkin kiinteät oikomiskojeet, saattavat ärsyttää suun limakalvoja. Avuksi voidaan käyttää kojeiden päälle laitettava suojavahaa tai suojaliuskaa (brakettilaastaria).

Joskus pelkkä oikomishoito ei riittää

Joskus oikomishoito voi vaatia yhden tai useamman hampaan poistamista. Lieviä hampaiden ahtauksia voidaan hoitaa myös hampaiden välipintoja hiomalla, jolloin ahtaille hampaille saadaan riittävästi tilaa asettua oikeille paikoilleen.

Vaikeita purentavirheitä ei aina pystytä hoitamaan pelkällä oikomishoidolla. Tällöin oikomishoidon lisäksi voidaan tarvita kirurgista hoitoa, jonka avulla leuat voidaan siirtää oikeaan asentoon. Oikomishoitoon liittyvää kirurgista hoitoa tehdään lähinnä vakavissa purentavirheissä, ja hoito suoritetaan yleensä sairaalassa.

Hampaiden puhdistus oikomishoidon aikana

Oikomishoidon aikana hyvä suuhygienia on erittäin tärkeää. Varsinkin kiinteät oikomiskojeet edesauttavat bakteerien lisääntymistä (biofilmin) ja vaikeuttavat hampaiden puhdistamista. Tämän seurauksena hampaat saattavat reikiintyä ja ikeneet tulehtua.

Hampaiden ja oikomiskojeiden puhdistukseen joutuu oikomishoidon aikana kiinnittämään erityistä huomiota ja siitä johtuen puhdistaminen vie myös jonkin verran enemmän aikaa. Oikomishoidossa oleville on suunniteltu myös puhdistusta helpottavia omahoidon välineitä, kuten esimerkiksi erikoismuotoiltu hammasharja ja sähköhammasharjan erikoismuotoiltu harjasosa.

Kirjallisuus