Menu
Varaa
Sulje
Varaa
Hammas­laminaatit: hinta ja kokemuksia (2024)
Varaa aika
Hammas­laminaatit: hinta ja kokemuksia (2024)
Varaa aika
Keraamisilla hammaskuorilla eli laminaateilla sekä yhdistelmämuoveilla voidaan korjata vaurioituneita hampaita. Tyypillisiä hoitoja ovat etuhampaan raon pienennys, kuluneen hampaan kärjen korjaus tai koko hampaan asennon ja muodon muokkaus.

Hammaskuoret eli hammaslaminaatit

Keraamiset kuoret eli hammaslaminaatit ovat hampaan pinnalle kiinnitettäviä ohuita kuoria, joita käytetään lyhentyneiden, kuluneiden tai muuten vaurioituneiden hampaiden korjaamiseksi ja hampaiden ulkonäön parantamiseksi.

Hammaslaminaatit valmistetaan yleensä vahvistetusta lasikeraamista. Keraamista valmistettujen laminaattien lisäksi hampaita voidaan korjata esteettiseen hoitoon tarkoitetuilla kerrostusmuoveilla. Kerrostusmuoveilla korjataan yleensä pienempiä hampaiden vaurioita kuten hampaan kärkien kulumia ja lohkeamisia tai hampaiden välissä olevia rakoja eli diasteemoja.

Tämä artikkeli sisältää tietoa etuhampaiden korjaamisesta, kuten:

  1. Kokemuksia ja esimerkkejä keraamisista kuorista (hammaslaminaatit)
  2. Kokemuksia ja esimerkkejä yhdistelmämuovikorjauksista (kerrostusmuovit)
  3. Hammaslaminaattien ja kerrostusmuovien hinta
Kuluneet hampaat voidaan korjata yhdistelmämuovilla tai keraamisilla kuorilla.

Hammaslaminaattien suunnittelu

Ennen hampaiden korjaamista tehdään suun, hampaiden ja purennan tutkimus. Tarvittaessa muut suun sairaudet hoidetaan ennen laminaattien valmistusta. Samoin hampaiden vaurioitumisen syyt, esimerkiksi karies, hammaseroosio ja hampaiden narskuttelu, selvitetään.

Mikäli hampaiden reikiintymistä, eroosiota tai narskuttelua ei pysäytetä ennen hammaslaminaattien valmistamista, laminaattien kestävyyden kanssa voi tulla myöhemmin ongelmia.

Suun ja hampaiden perushoidon jälkeen aloitetaan varsinainen hammaslaminaattien suunnittelu. Suunnittelua varten hampaista voidaan ottaa valokuvia sekä ottaa jäljennökset kipsimallien valmistamista varten.

Erikoishammaslääkäri Masamitsu Amemori kertoo potilaalle hampaiden korjauksesta.

Kipsimalleilta ja valokuvista tutkitaan purennan lisäksi mahdollisia hampaiden kiertymiä ja kallistumia, jotka voivat vaikuttaa hoidon toteutukseen. Hampaiden muokkauksen suunnitteluun käytämme apuna digitaalista suunnittelua ennen hoidon aloitusta.

Myös ikenien kunto ja ienrajojen kulku vaikuttavat hoidon onnistumiseen ja ulkonäköön. Tarvittaessa ienvetäymät ja ienrajojen epäsymmetrisyydet korjataan ennen hampaiden muokkausta.

Hampaiden muotoilu

Etuhampaiden muodot ovat yksilölliset ja niihin vaikuttavat perinnölliset tekijät kuten sukupuoli ja etninen tausta. Hampaiden kulumisen myötä myös ikä vaikuttaa hampaiden muotoiluun.

Hampaiden narskuttelun vuoksi kuluneet etuhampaat.

Keskimmäisten yläetuhampaiden kärkien kuluminen yhdistetään ikääntymiseen. Kuluneiden hampaiden leveys ja pituus ovat lähes samat.

Nuorten hampaissa hampaiden muodot näkyvät selvästi. Kulumattomien yläetuhampaiden leveyden suhde pituuteen on noin 0,6–0,8, eli hampaiden pituus on suurempi kuin leveys.

Miesten ja naisten etuhampaiden muodot ovat erilaiset. Miehillä on keskimäärin pidemmät ja kulmikkaammat hampaat kuin naisilla.

Naisen etuhampaat ovat lyhyemmät ja pyöreämmät kuin miehen.

Naisilla on keskimäärin lyhyemmät ja muodoltaan pyöreämmät hampaat kuin miehillä.

Miehen ahtautuneet etuhampaat.

Miesten hampaat ovat keskimäärin pidemmät ja kulmikkaammat.

Mikäli hammaslaminaateilla tai hammaskruunuilla korjataan vain yhtä vaurioitunutta hammasta, hampaan muotoilu tehdään vastaamaan naapurihampaiden muotoja.

Jos useampi tai kaikki etuhampaat halutaan korjata, hammaslaminaattien suunnitteluun voidaan käyttää esimerkiksi vanhoja valokuvia. 

Ennen hoidon aloittamista keskustelen potilaan kanssa hoidon tavoitteista ja tarvittaessa testaamme erilaisia hampaiden muotoiluja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Muovikuoret hampaisiin valmistetaan kerrostetulla yhdistelmämuovilla.

Hampaiden korjaus kerrotusmuovilla

Hampaiden raon tai pinnan korjaus

Hammaslaminaatteihin parhaiten soveltuva materiaali riippuu korjattavan alueen koosta, purennasta sekä potilaan toiveista. Yleensä materiaalina käytetään joko lasikeraamia, maasälpäposliinia tai yhdistelmämuoveja.

Keraameista valmistetut kruunut ja laminaatit soveltuvat parhaiten tilanteisiin, joissa hammas on pahoin vaurioitunut ja halutaan tehdä suuri muutos hampaiden ulkonäköön. Pienemmät hampaiden muokkaukset kuten kiillevaurioiden korjaus, hampaan kärkien pidennys ja hampaiden välissä olevien rakoja (diasteemojen) pienennys tehdään yleensä esteettiseen hoitoon tarkoitetuilla paikka-aineilla, yhdistelmämuoveilla.

Esteettinen hammashoito kerrostusmuovilla Helsingissä ja Vantaalla

Hampaiden esteettinen korjaus ilman hiomista

Hampaiden korjaus yhdistelmämuovilla (kerrostusmuovilla) ei vaadi hampaiden hiomista kuten hammaslaminaatteja tai kruunuja valmistettaessa usein joudutaan tekemään. Kerrostusmuovilla korjattaessa hampaat puhdistetaan värjäymistä ja hampaiden terävät reunat pyöristetään. Kerrostusmuovit kiinnitetään suoraan korjattavaan kohtaan ja lopuksi hampaat muotoillaan ja kiillotetaan.

Jotta lopputulos olisi luonnollinen ja kaunis, hampaan pintaan kerrostetaan useita kerroksia eri väristä ja eri tavalla valoa heijastavaa kerrostusmuovia. Näin hampaisiin saadaan luonnollista vivahteikkuutta ja sopivaa läpikuultavuutta.

Etuhampaiden muotoilu yhdistelmämuovilla on vaatii hammaslääkäriltä hyvää materiaalien tuntemusta ja erikoistaitoa. Laadukkaiden materiaalien lisäksi hammaslääkärin osaaminen on suurin lopputulokseen vaikuttava seikka.

Kokemuksia hampaiden korjaamisesta kerrostusmuovilla

Asiakas

Noin 20-vuotiaalla naisella oli hampaiden kulumaa ja ahtautta. Toiveena hoidolle oli hampaiden asentovirheiden ja kulumien korjaus.

Hoito

Hampaiden asentovirheet korjattiin oikomishoidolla (kalvo-oikominen, Invisalign). Oikomishoidon jälkeen etuhampaiden kärkien kulumat korjattiin kerrostusmuovilla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Hampaiden kulumat ennen korjausta kerrostusmuovilla

Tilanne kerrostusmuovikorjauksen ja oikomishoidon jälkeen

Asiakas

Nuori mies toivoi hampaiden välissä olevan raon eli diasteeman korjausta.

Hoito

Keskimmäisten yläetuhampaiden välissä oleva rako korjattiin kerrostetulla yhdistelmämuovilla. Yläetuhampaiden pinnalla olevat, valkoiseksi värjääntyneet kiillevauriot korjattiin Icon-resiinillä (Icon-Infiltrant, DMG-America).

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Rako hampaiden välissä.

Ennen hoitoa

Hampaiden välissä olevan raon korjaus muovilla.

Icon resiinikäsittely ja kerrostusmuovi etuhmapaisiin.

Hoidon jälkeen

Asiakas

Keski-ikäisellä naisella oli hampaiden narskuttelusta ja liian karkean hammastahnan pitkäaikaisesta käytöstä johtuen kuluneet ja vaurioituneet etuhampaat. Hampaiden välissä oleva rako ei naista haitannut.

Hoito

Neljä etuhammasta päädyttiin korjaamaan kerrostusmuovilla. Hampaat puhdistettiin, hampaiden terävyydet pyöristettiin ja hampaat muotoiltiin kerrostusmuovilla. Hampaiden korjaus suoritettiin yhdellä käyntikerralla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Kuluneet hampaat ennen hoitoa.

Ennen hoitoa

Hampaat puhdistuksen jälkeen.

Ennen hoitoa

Hampaiden korjaus yhdistelmämuovilla.

Hampaat muovikuorien valmistamisen jälkeen.

Hoidon jälkeen

Hampaiden korjaus keraamisilla hammaslaminaatteilla

Hampaiden suuret vauriot korjataan yleensä keraamista valmistetuilla laminaateilla tai kruunuilla. Tällöin lopputulos on usein kauniimpi ja kestävämpi kuin yhdistelmämuovilla tehdyllä korjauksella.

Suunnittelun jälkeen hammaslaminaatit voidaan valmistaa esimerkiksi seuraavasti.

Hammaskuorien eli laminaattien valmistamisen vaiheet

  1. Hoito aloitetaan hampaiden muotojen suunnittelulla, johon kuuluu muun muassa hampaiden valokuvaus ja jäljennösten otto hampaista.
  2. Mahdollisuuksien mukaan keraamiset kuoret voidaan valmistaa hiomatta hampaita juuri lainkaan. Jotta keraamisista kuorista ei tulisi liian pullean näköiset, hampaan pinnasta voidaan hioa noin 0,5-1 mm. Mikäli hiontaa tehdään, hionnan määrä pyritään pitämään niin vähäisenä kuin mahdollista.
  3. Hampaista otetaan jäljennökset ja hampaat suojataan väliaikaisilla laminaateilla.
  4. Noin 1-2 viikon kuluttua sovitetaan uudet keraamiset hammaslaminaatit paikoilleen. Hampaiden väri ja muoto tarkastetaan yhdessä potilaan kanssa. Mikäli väri ja hampaiden muoto ovat hyvät, laminaatit kiinnitetään paikoilleen.
  5. Kontrollikäynnillä tarkistetaan hammaslaminaattien toimivuus ja purenta.

Kokemuksia hammaslaminaatti­hoidoista

Asiakas

Keski-ikäinen nainen, joka kärsi yläleuan hampaiden jatkuvasta lohkeilemisista sekä hampaiden ulkonäöstä.

Hoito

Yläleuan vanhat, huonokuntoiset paikat ja kruunut korjattiin uusilla keraamisilla kruunuilla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Rako hampaiden välissä ja vanhat metallokeraamiset kruunut.

Keraamiset kruunut etuhampaissa.

Noin 70-vuotias nainen tuli vastaanotolle kuluneiden ja lohkeilevien hampaiden vuoksi. Potilaan toiveena oli parantaa hampaiden ulkonäköä, parantaa pureskelukykyä sekä saada hampaiden lohkeilemiset ja rikkoutumiset loppumaan.

Hoito

Ennen hoidon aloittamista kuusi huonokuntoista hammasta jouduttiin poistamaan, ja hampaat korvattiin implanttien varaan rakennetuilla kruunuilla. Implanttihoidon lisäksi yläetuhampaat korjattiin keraamisilla kruunuilla. Koko hoidon kestoaika oli noin 10 kuukautta.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Kuluneet etuhampaat ennen hoitoa.

Purennan korjaus keraamisilla kuorikoilla.

Asiakas

Nuoren naisen etuhampaat olivat kiillevaurioiden ja reikiintymisten vuoksi huonossa kunnossa. Hampaiden vihlonnan lisäksi hampaiden ulkonäkö häiritsi potilasta.

Hoito

Neljä keskimmäistä yläetuhammasta korjattiin keraamisilla laminaateilla. Ennen laminaattien valmistamista oikeanpuoleisen etuhampaan ienrajan korkeus korjattiin laserilla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Huonokuntoiset paikat hampaissa.

Neljä keraamista kruunua etuhampaissa.

Asiakas

Noin 60-vuotias nainen kärsi lohkeilevista ja kuluneista hampaista. Lisäksi hampaiden ulkonäkö aiheutti esteettistä haittaa. Toiveena oli kestävät ja luonnollisen näköiset hampaat.

Hoito

Muutama huonokuntoinen poskihammas jouduttiin poistamaan. Kaikki ylähampaat ja alasivustahampaat korjattiin keraamisilla kruunuilla ja alaetuhampaat kerrostetulla yhdistelmämuovilla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Tilanne ennen keraamisia laminaatteja.

Ennen hoitoa

Kuva hammaslaminaattihoidon jälkeen.

Hoidon jälkeen

Tilanne sivusta ennen hampaiden korjausta.

Ennen hoitoa

Valmiit keraamiset hammaslaminaatit.

Hoidon jälkeen

Asiakas

Nuori mies oli kärsinyt pitkään purentaongelmista ja etuhampaiden asentovirheistä. Vinot hampaat aiheuttivat haittaa sekä pureskeluun että ulkonäköön.

Hoito

Hampaiden virheasennot korjattiin noin 1,5 vuotta kestäneellä Invisalign-oikomishoidolla. Oikomishoidon jälkeen neljä keskimmäistä yläetuhammasta korjattiin ohuilla keraamisilla kuorilla.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Kuva ennen hammaskuorten hoitoa

Valmiit kuoret kiinnitettynä hampaisiin.

Hymykuva ennen etuhampaiden korjausta

Valmiit keraamiset kuoret hampaissa

Asiakas

Noin 20-vuotiaan naisen etuhammas oli lohjennut onnettomuuden seurauksena ja hammas oli juurihoidettu. Juurihoidon jälkeen hammas oli paikattu muovipaikalla. Potilasta häiritsi juurihoidetun hampaan väri ja muoto.

Hoito

Etuhampaiden välissä oleva rako eli diasteema päädyttiin säilyttämään. Hoito aloitettiin korjaamalla juurihoidetun hampaan ienrajan kulkua siten, että se vastasi naapurihampaan ienrajaa. Ikenen muokkaus tehtiin laserilla.

Ikenen korjauksen jälkeen naapurihammasta levennettiin, koska se oli muodoltaan liian kapea. Hampaan muokkaus tehtiin yhdistelmämuovilla.

Lopuksi lohjenneesta ja juurihoidetusta hampaasta poistettiin vanhat muovipaikat. Koska hampaasta oli lohjennut iso pala, laminaatin sijaan päädyttiin valmistamaan hammaskruunu.

Hampaaseen valmistettiin vahvistetusta lasikeraamista kruunu. Hampaan muoto kopioitiin naapurihampaan kanssa identtiseksi.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Juurihoidettu hammas, joka on tummunut.

Ennen hoitoa

Juurihoidettu ja tummunut hammas.

Ennen hoitoa

Suunnittelu etuhampaan korjaamiseksi.

Ennen hoitoa

Valmis keraaminen hammaslaminaatti.

Hoidon jälkeen

Asiakas

Noin 20-vuotiaalla naisella oli tapaturman vuoksi katkennut toinen yläetuhammas. Hammas oli jouduttu juurihoitamaan ja lohjennut hammas paikkaamaan muovipaikalla.

Vaurioitunut etuhammas oli harmaantunut, ja hammas oli liian leveä. Potilaan toiveena oli saada molemmat yläetuhampaat samannäköisiksi.

Hoito

Juurihoidetusta etuhampaasta poistettiin vanhat muovipaikat ja hammas hiottiin keraamista kruunua varten. Hampaaseen valmistettiin vahvistetusta lasikeraamista kruunu. Hampaan muoto ja väri kopioitiin naapurihampaan kanssa identtiseksi.

Hoidon toteutus: Masamitsu Amemori

Hammas ennen hoitoa.

Ennen hoitoa

Valmis keraaminen kruunu ja yhdistelmämuovikorjaus.

Hoidon jälkeen

Ennen hoitoa.

Ennen hoitoa

Ennen ja jälkeen kuva. Etuhampaan kruunu valmistettu IPS e.max press -lithiumdisilikaatista.

Hoidon jälkeen

Hammaslaminaattien hinta

Etuhampaan korjaaminen yhdistelmämuovilla (kerrostusmuovilla) maksaa työn vaativuudesta riippuen noin 150–450 euroa / hammas.

Etuhampaan korjaaminen keraamisella hammaslaminaatilla tai kruunulla maksaa alkaen 950 euroa / hammas.

Hoidon kustannukset on mahdollista jakaa rahoituksella esimerkiksi 12–36 kk ajalle, joista ensimmäiset 12 kk korotonta maksuaikaa. Lisätietoa rahoitusvaihtoehdoista saat konsultaatiokäynnillä.

Lisätietoa hinnoista löydät hinnasto-sivulta.

Erikoishammaslääkäri Amemori korjaa hammasta mikroskoopilla.

Usein kysytyt kysymykset

Osaavatko kaikki hammaslääkärit tehdä keraamisia kuoria?

Hyvin tehdyt hammaslaminaatit vaativat hammaslääkäriltä erityisosaamista. Hammaslääkäreiden peruskoulutus ei anna Suomessa riittäviä valmiuksia vaativaan erikoishoitoon. Tämän vuoksi sekä Suomessa että kansainvälisesti julkisesti rahoitetuissa terveydenhuollon yksiköissä, kuten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, vain protetiikan erikoishammaslääkärit saavat yleensä tehdä hammaslaminaattihoitoja.

Yksityisellä puolella tilanne on toinen. Kuka tahansa laillistettu hammaslääkäri voi Suomessa tehdä hammaslaminaatteja. Mikäli hammaslaminaattihoidossa yhteydessä tulee potilasvahinko, Potilasvakuutuskeskus edellyttää että korvattavan hoidon toteuttaa protetiikan erikoishammaslääkäri.

Hampaisiin kajoaminen on monille pelottava ja ahdistavakin kokemus. Jotta keraamiset kuoret onnistuisivat kerralla, varmin tapa saada onnistunut lopputulos on valita asiansa osaava erikoishammaslääkäri.

Kuinka paljon hampaita pitää hioa keraamisia kuoria varten?

Mikäli hampaat ovat valmiiksi lyhentyneet ja kuluneet, hampaita ei tarvitse hioa juuri lainkaan. Mikäli kulumaa on vähemmän, hampaiden pinnasta hiotaan tarvittaessa noin 0,5–1 mm tilaa, jotta keraamisista laminaateista ei tulisi liian pulleita. Mikäli hiontaa täytyy tehdä, pyrin tekemään hiontaa niin vähän kuin mahdollista.

Kuinka kauan hammaslaminaatit kestävät?

Hammaslaminaattien kestävyys riippuu monesta tekijästä. Ensimmäinen edellytys on, että laminaatit ovat hyvin valmistettu. Hyvin tehtynä ja hoidettuna laminaatit kestävät kymmeniä vuosia. Laminaattien kestoon vaikuttavat samat asiat kuin kaikkien muidenkin hampaiden kestoon, kuten ruokavalio, suuhygienia, hampaiden narskuttelu ja purenta. Annan aina yksilölliset ohjeet hampaiden ylläpitoon hoidon jälkeen, jotta saat nauttia uudesta kauniista hymystäsi mahdollisimman pitkään.

Kuinka paljon teet hammaslaminaattihoitoja?

Teen noin 400–600 hammaslaminaattia vuodessa. Määrän sijaan tärkeämpää on mielestäni hoidon laatu. Potilaitani ovat olleet kotimaisen ja kansainvälisen tason mallit, julkisuuden henkilöt ja urheilijat. Teen myös vakuutusyhtiöiden ja Potilasvakuutuskeskuksen maksamia hoitoja.

Suurin osa potilaistani on kuitenkin tavallisia suomalaisia, jotka haluavat hymynsä kuntoon.

Purennan ja hymyn korjauksia olen tehnyt esimerkiksi Sofia Ruudulle, Eevi Teittiselle, Nanna Karalahdelle, Sita Salmiselle, Jere Karalahdelle ja Ilona Ylikorvelle.

Mistä materiaalista hammaslaminaatit valmistetaan?

Teen etuhampaiden keraamiset kuoret käsityönä valmistetusta lithiumdisilikaatista (IPS e.max press). Erikositapauksissa voidaan käyttää zirkoniaa.

Miten keraamiset kuoret korjataan?

Pienet lohkeamat voidaan tasoittaa ja kiillottaa, mutta suuremmat lohkeamat ja murtumat vaativat keraamisen kuoren uusimista. Vanha kuori hiotaan varovasti pois ja valmistetaan uusi kuori. Hammaslaminaatteja voidaan tarvittaessa uusia noin 3-4 kertaa.

Erikoishammaslääkärin konsultaatio Helsingissä ja Vantaalla

Konsultaatiokäynti kestää noin 15 minuuttia, jonka aikana saat vastauksia kysymyksiisi sekä hoitosuunnitelman ja kustannusarvion. Laajemmissa hoidoissa voidaan varata uusi aika lisätutkimusta ja suunnittelua varten.

Hammaslaminaatti tai kuoret hampaisiin, Helsinki ja Vantaa. Varaa maksuton konsultaatio

Konsultaatiokäynti ei sido mihinkään. Saat tutustua paikkaan ja henkilökuntaan rauhassa. Päätöksesi hoidosta voit tehdä silloin olet siihen valmis, vaikka ensi vuonna.

Kirjoittaja
Olen hammaslääketieteen tohtori ja erikoishammaslääkäri. Erikoisalaani ovat hampaiden korjaukset, hammaspuutosten korvaaminen, Invisalign-oikomishoito sekä purentafysiologinen hoito.
Tervetuloa
konsultaatiokäynnille

Burke FJ. Survival rates for porcelain laminate veneers with special reference to the effect of preparation in dentin: a literature review. J Esthet Restor Dent 2012;24:257-265.

Layton DM, Clarke M. A systematic review and meta-analysis of the survival of non-feldspathic porcelain veneers over 5 and 10 years. Int J Prosthodont 2013;26:111-124.

Peumans M, De Munck J, Fieuws S et al. A prospective ten-year clinical trial of porcelain veneers. J Adhes Dent 2004;6:65-76.

Radz GM. Minimum thickness anterior porcelain restorations. Dent Clin North Am 2011;55:353-370.