Menu
Varaa
Sulje
Varaa

Leukanivel- ja puremalihasvaivojen (TMD) hoito

Purentaelimistön toimintahäiriöillä tarkoitetaan mm. puremalihasten ja leukanivelten toimintahäiriöitä ja kipuja. Purentafysiologinen hoito voi sisältää mm. fysioterapiaa ja purentakiskon käyttöä.

Mitä on purentafysiologinen hoito?

Purentafysiologinen hoito käsittää purentaelimistön toimintahäiriöiden (temporomandibular disorders, TMD) kuten esimerkiksi hampaiden narskuttelusta johtuvien puremalihas- tai leukaniveloireiden hoitoa. Hoito voi sisältää potilaan informoinnin lisäksi fysioterapeuttisia menetelmiä sekä purentakiskon käyttöä. Tarvittaessa kipua ja oireita voidaan helpottaa kipulääkkeillä.

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisia ja toiminnallisia menetelmiä, joilla pyritään parantamaan leukanivelen ja puremalihasten suoritus- ja toimintakykyä. Alaleuan liikeharjoituksilla on mahdollista parantaa tai ehkäistä purentatoiminnan vajavuuksia, liikerajoituksia, kiputiloja sekä kohentaa pureskelukykyä.

Terapeuttinen harjoittelu suunnitellaan yksilöllisesti henkilön sairaudet ja lähtötilanne huomioiden. Alaleuan liikeharjoituksille voidaan asettaa tiettyjä tavoitteita, kuten alaleuan liikelaajuuksien parantaminen, puremalihasten kuntouttaminen tai kivun vähentäminen.

Leukanivelten ja puremalihasten kipuun voi auttaa fysioterapia ja leukaniveljumppa.

Fysioterapia on tehokas hoitomuoto etenkin puremalihasperäisten toimintahäiriöiden ja kipujen hoidossa. Fysioterapiaan voi kuulua pään ja hartioiden asentoharjoituksia, puremalihasharjoituksia, hierontaa, akupunktiota, lämpö- ja kylmähoitoja sekä venyttelyä.

Harjoittelu voi tapahtua joko hammaslääkärin kuten purentafysiologian erikoishammaslääkärin tai fysioterapeutin ohjauksessa joko yksilö- tai ryhmäterapiana tai omana harjoitteluna. Tyypillisin fysioterapeuttinen harjoittelumuoto on itse suoritettava alaleuan liikeharjoitus.

Alaleuan liikeharjoitusohjeet

 1. Aloita lämmittämällä puremalihaksia esimerkiksi lämpötyynyllä tai geelipakkauksella.
 2. Rentoudu ja pidä olkapääsi alhaalla. Sano mmm… ilman, että hampaat koskettavat toisiaan. Sen jälkeen verryttele leukaasi liikuttamalla sitä ylös, alas ja molemmille sivuille.
 3. Aloita varsinaiset harjoitukset avaus- ja sulkemisliikkeillä. Avaa leukaa kivutta mahdollisimman paljon, anna pään taipua hieman taaksepäin. Pidä leukaa ääriasennossa muutaman sekunnin ajan ja sulje.
 4. Työnnä leukaasi mahdollisimman pitkälle eteen ja molemmille sivuille. Pidä leukaa muutaman sekunnin ajan ääriasennossa.
 5. Tee liikkeet ensin vapaasti ja sitten vastustaen liikkeitä kahdella sormella
 6. Avaa suusi ihan auki ja yritä sulkea samalla vastustaen liikettä sormilla. Pidä leukasi tässä asennossa muutaman sekunnin ajan.
 7. Venytä suuta auki-asennossa asettamalla sormet hampaiden väliin.
 8. Tee jokainen liike kymmenen kertaa harjoituskertaa kohti ja koko liikesarja kahdestipäivässä. Pidä harjoitusvoimat lihaksille ja leukanivelille sopivina. Voimistelu ei saa tuottaa kipua.
 9. Lepää ja rentoudu harjoitusten päätteeksi kymmenen minuutin ajan.

Hammaslääkäri tai fysioterapeutti antaa tarvittaessa tukea, kannustusta ja palautetta harjoittelusta sekä tarkentaa tarvittaessa harjoitteluohjelman sisältöä.

Leukanivelen liikeharjoitukset vetristävät puremalihaksia. TMD, temporomandibular disorder.

Alaleuan liikeharjoituksilla pyritään vahvistamaan puremalihaksia sekä palauttamaan leukanivelten normaali toiminta.

Lämpöhoidot

Lämpö lisää puremalihasten ja leukanivelen alueen verenkiertoa ja avaa pieniä hiussuonia, lisää lihasten rentoutumista, kudosten elastisuutta ja venyvyyttä sekä parantaa aineenvaihduntaa.

Esimerkiksi nivelreumapotilailla 2-3 asteen lämpötilan nousu nivelessä voi parantaa rusto- ja tukikudosten aineenvaihduntaa jopa kolminkertaiseksi.

Lämpöä voidaan tuottaa kudoksiin muun muassa lämpöpakkauksilla, infrapunasäteilyllä, sähköllä ja ultraäänellä.

Lämpöhoitoa voidaan käyttää ennen alaleuan liikeharjoituksia lihasten ja leukanivelten lämmittelyyn tai lihasten rentouttamiseen.

Kylmähoidot

Kylmähoitoa voidaan toteuttaa kylmäpakkauksilla ja kylmähierontana. Kylmähoitoa voidaan tehdä myös voiteilla ja geeleillä, joissa vaikuttavina aineina käytetään etanolia ja mentolia.

Kylmähoidon vaikutukset perustuvat kudosten lämpötilan alenemiseen, mikä johtaa hermo-lihasjärjestelmän kautta lihasten rentoutumiseen. Kylmä hidastaa hermojen johtamisnopeutta ja lievittää kipua. Kylmähoito vähentää kireiden puremalihasten jännitystä (tonusta) ja parantaa siten lihasten toimintakykyä.

Kylmäkäsittely kestää tavallisesti noin 10-30 minuuttia. Liian pitkä kylmähoitoja tulee välttää kudosvaurioriskin vuoksi. Liian pitkät kylmäkäsittelyt voivat aiheuttaa esimerkiksi hermovaurioita.

Hieronta

Hierontaa voidaan käyttää kireiden ja jännittyneiden lihasten käsittelyyn sekä kivunlievitykseen. Hierontaa voidaan käyttää myös puremalihasten lämmittelyyn ennen liikeharjoituksia.

Hieronnan vaikutusmekanismeina pidetään endorfiini- ja porttikontrolliteorioita sekä selkäydintasolla tapahtuvaa reflektorista reaktiota.

Endorfiiniteorian mukaan lihaksia hieromalla aivoissa ja selkäytimessä vapautuu tiettyjä hermovälittäjäaineita kuten endorfiinia, substanssi P:tä ja enkefaliinia. Vapautuvat aineet vaikuttavat kipuratoihin kipua lievittävästi.

Porttiteorian mukaan kipu ei ole suoraa seurausta kipuhermosolujen aktivoitumisesta vaan kivun kokemukseen tarvitaan eri hermosolujen vuorovaikutusta. Kun lihasta hierotaan, kipua tuottamattomat tuntohermot aktivoituvat, joka aktivoi muita hermosoluja ja kivun aistiminen vähenee.

Reflektorisen reaktioteorian mukaan lihasten käsittely aiheuttaa keskushermostoimpulssin, jonka seurauksena keskushermostosta tulee refleksinä paluuimpulssi selkäydintasolle. Lihasten käsittely voikin laukaista reflektorisia toimintoja, jotka voivat laukaista lihasjännityksiä ja lievittää kipua.

Hieronta aiheuttaa ihon ja lihasten verenkierron paranemista ja lämpenemistä. Hieronta aiheuttaa myös rentouttavan ja rauhoittavan olotilan. Hieronnan keskeisin vaikutus onkin lihasten rentoutuminen, mutta se voi myös parantaa lihasten suorituskykyä parantamalla lihasten elastisuutta.

Puremalihasten hierontaan löytyy hyvät ohjeet Käypä hoito -suosituksen liitteestä.

Akupunktio

Akupunktiota käytetään muun muassa päänsärkyyn, migreeniin sekä niska-hartiaseudun kiputilojen ja lihasjännitysten hoitoon. Akupunktiosta voi olla apua myös purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) hoitoon.

Akupunktiohoito toteutetaan 8-20 neulan asettelulla. Etenkin länsimaissa käytetään meridiaanioppiin perustuvia akupunktio- sekä paikallisia trigger- ja liipaisupisteitä.

Hoitoaika on noin puoli tuntia kerralla, ja hoitoa voidaan toistaa muutamasta kerrasta jopa kymmeneen kertaan. Hoitoja voidaan antaa esimerkiksi kerran tai kaksi viikossa.

Akupunktiohoidon aikana voidaan antaa lisästimulaatiota värisyttämällä tai pyörittämällä neuloja. Neulojen kautta voidaan antaa myös matalataajuista sähkövirtaa.

Akupunktiohoidon vaikutusmekanismina pidetään porttikontrolli- ja endorfiiniteorioita. Akupunktiohoidon aikana onkin todettu tiettyjen hermoreseptoreiden (mm. dopaminergiset ja serotonergiset) lisääntynyttä aktiivisuutta. Näiden vaikutusmekanismeja ei kuitenkaan vielä tiedetä.

Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli

Puremalihas- ja leukanivelkipujen hoidossa yleisimmin käytettävät kipulääkkeet ovat parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet kuten ibuprofeiini, diklofenaakki ja naprokseeni.

Purentaelimistön toimintahäiriöiden ja leukanivelkipujen hoito. Tmd.

Leukanivel- ja puremalihaskipujen hoidossa voidaan käyttää tulehduskipulääkkeitä ja parasetamolia.

Tulehduskipulääkkeet lievittävät kipua vähentämällä kipuhermoja herkistävien välittäjäaineiden kuten prostanoidien muodostumista sekä puremalihaksissa, leukanivelissä että keskushermostossa. Tulehduskipulääkkeet myös vähentävät vapaiden radikaalien ja leukosyyttien kertymistä tulehduspaikalle.

Kipulääkkeitä ja vuorokausiannoksia

 • diklofenaakki 25-50mg x 3
 • ibuprofeiini 400-600mg x 3-4
 • naprokseeni 250-500mg x 2
 • parasetamoli: 500mg x 3-4

Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli on tarkoitettu pääasiassa tilapäiseen, kuuriluonteiseen käyttöön (esim. 7-14 vuorokautta).

Haitallisten tapojen välttäminen

Joskus leukanivel- ja puremalihasvaivat voivat johtua haitallisista tavoista, kuten hampaiden narskuttelusta tai muusta puremalihasten ja leukanivelten liikarasituksesta.

Leukanivelen- ja puremalihasten ylirasittumisen välttäminen (Käypä hoito -ohjeet)

 • Muista pitää leukaa lepoasennossa. Rentouta leuka tietoisesti, jos huomaat sen jännittyvän.
 • Kiinnitä huomiota leuan oikeaan asentoon. Hampaiden ei kuulu ottaa yhteen muuten kuin pureskeltaessa ja nielemisen alkuvaiheessa. Leuan ollessa levossa ylä- ja alahampaiden välissä on pieni rako, ja kieli on rennosti suun pohjassa.
 • Vältä tapoja ja tilanteita, jotka lisäävät leukanivelen kuormitusta. Älä nojaa kädelläsi leukaan. Vältä purukumin jatkuvaa jauhamista, koska se rasittaa puremalihaksia ja leukaniveliä. Vältä kovaa ja sitkeää ruokaa. Sitkeät leivät, liha ja makeiset, kovat porkkanat tms. rasittavat kipeitä puremalihaksia ja leukaniveliä. Älä haukkaa suuria paloja.
 • Pureskele poskihampailla vuorotellen kummallakin puolella, kipuvaiheessa mieluummin kipeällä puolella.
 • Akuuttia nivelkipua voit hoitaa kylmähauteella 5–10 minuutin ajan kipualueelle.
 • Leuan liikeharjoituksista on apua sekä puremalihasten että leukanivelten kuntouttamisessa. Saat harjoituksiin erilliset ohjeet tarvittaessa.
 • Vältä stressiä, nuku ja lepää riittävästi

Purentakisko

Purentakiskoa käytetään leukanivel- ja puremalihasvaivojen hoitoon. Purentakisko vähentää hampaiden narskuttelun aiheuttamia hammaskulumia, puremalihasten rasitusta sekä estää leukanivelen ylikuormittumista. Lisätietoa purentakiskohoidosta löydät artikkelistamme purentakiskon valmistaminen ja käyttö.

Purentafysiologiseen hoitoon kuuluu yleensä purentakiskon valmistaminen ja käyttö, josta saattaa olla apua etenkin puremalihasperäisissä oireissa. Tarvittaessa voidaan käyttää myös fysioterapiaa, hierontaa tai lämpöhoitoa.

Purentafysiologiseen hoitoon kuuluu yleensä purentakiskon valmistaminen ja käyttö, josta saattaa olla apua etenkin puremalihasperäisissä oireissa.

Purentafysiologinen konsultaatio Helsingissä ja Vantaalla

Purentafysiologisella tutkimuksella tarkoitetaan puremalihas- ja leukanivelongelmien diagnosointia.

Purentafysiologisiin ongelmiin kuuluu esimerkiksi leukanivelten naksuminen, suun avausongelmat, hampaiden narskuttelu ja puremalihaskivut.

Purentafysiologisen hoidon hinta-arvion saat konsultaatiokäynnin yhteydessä.

purentafysiologinen konsultaatio

Purentafysiologinen konsultaatio kestää noin 30 minuuttia. Konsultaatio maksaa 198 euroa, ja hintaan sisältyy:

 • Puremalihasten ja leukanivelten kliininen tutkimus
 • Purennan tutkimus
 • Tarvittaessa panoraamaröntgenkuva
 • Hoitosuositus
Tervetuloa
konsultaatiokäynnille

Fricton J, Look JO, Wright E et al. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials evaluating intraoral orthopedic appliances for temporomandibular disorders. J Orofac Pain 2010;24:237-254.

Kalso E, Haanpää M, Vainio A. Kipu. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2009.

Okeson JP. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. Chapters 11-16. 7th Edition. Elsevier Mosby 2013.

Romero-Reyes M, Uyanik JM. Orofacial pain management: current perspectives. J Pain Res 2014;7:99-115.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus 2013.

La Touche R, Goddard G, De-la-Hoz JL et al. Acupuncture in the treatment of pain in temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin J Pain 2010;26:541-550.