Menu
Varaa
Sulje
Varaa

Ikääntyminen, suu ja esteettinen hammashoito

Esteettinen hammashoito tarkoittaa esteettisistä syistä tehtävää hammashoitoa, joka voi sisältää hampaiden valkaisua, hammaslaminaattien valmistusta, oikomishoitoa tai ikenien korjausleikkauksia.

Mitä on esteettinen hammashoito?

Esteettinen hammashoito tarkoittaa muusta kuin suun sairaudesta johtuvaa hoitoa, jolla pyritään parantamaan henkilön suun ja hampaiden ulkonäköä.

Suun ja hampaiden esteettiset ongelmat liittyvät usein hammas- ja iensairauksiin. Tyypillisin, useita hammasongelmia aiheuttava sairaus on karies, jonka hoito vaatii reikiintyneiden hampaiden korjaavaa hoitoa. Hampaiden paikkauksella pyritään palauttamaan hampaiden alkuperäinen muoto, väri ja toimintakyky, mutta usein laajat korjaavat hoidot jättävät hampaisiin myös ulkoisia merkkejä.

Etenkin amalgaami- mutta myös yhdistelmämuovilla paikatut hampaat aiheuttavat vuosien saatossa paikkojen ja hampaiden lohkeamisia, kulumista ja värjääntymistä. Hoitamattomana ja pitkälle edetessään karioituneet hampaat joudutaan poistamaan.
Myös parodontiitti voi aiheuttaa sekä hampaiden menetystä että esteettisiä ongelmia.

Ientulehdus

Tavalliset hammassairaudet kuten ientulehdukset ja karies voivat aiheuttaa myös suun ja hampaiden esteettisiä ongelmia.

Esteettiseen hammashoitoon voi kuulua hampaiden valkaisuja, hammaslaminaattien valmistamista, oikomishoitoa, ikenien korjausleikkauksia tai puuttuvien hampaiden korvaamista.

Hoitoa suunniteltaessa otetaan huomioon potilaan toiveet sekä suun ja hampaiden kunto. Hoidon suunnitteluun vaikuttavat myös henkilön sukupuoli, ikä sekä kasvojen ja hampaiden muodot ja symmetria. Päämääränä on terve, kaunis ja tasapainoinen ja toimiva suu ja hampaisto.

Ikääntyminen, ulkonäkö ja hammassairaudet

Ikääntyminen vaikuttaa suun ja hampaiden ulkonäköön monella tavalla. Keski-iän jälkeen ihon ja pehmytkudosten kimmoisuus heikkenee, joka näkyy suun alueella huulten laskeutumisena alaspäin.

Ikääntyessä ylähampaat jäävät enemmän ylähuulen alle ja alahampaat alkavat näkymään yhä enemmän. Tämä johtuu pehmytkudosten rakenteen muutoksissa sekä täyteläisyyttä antavan rasvakudoksen vähenemisestä kasvojen ja huulten alueella.

Ikääntyminen muuttaa mm. kasvojen pehmytkudoksia, kuten huulia ja poskia. Hampaidenkaan kauneus ei ole onneksi iästä kiinni; terveet, hyvin hoidetut hampaat ovat kauniit kaikenikäisillä.

Ikääntyessä myös hampaat kuluvat. Kun hampaiden kiille kuluu, kiilteen alla oleva keltainen hammasluu paljastuu ja hampaat näyttävät valkoisen sijaan kellertäviltä.

Ikääntymisen myötä myös hammassairaudet yleistyvät, jolloin esimerkiksi hampaiden paikkaukset ja paikkojen värjäytymät voivat aiheuttaa värimuutoksia hampaisiin.

Kiilteen kulumisen ja hampaiden paikkausten seurauksena hampaat voivat myös lyhentyä. Lyhentyneet hampaat näyttävätkin mittasuhteiden muutoksista johtuen leveämmiltä kuin samanlevyiset mutta pidemmät hampaat.

Esteettinen hammashoito ja hampaiden ulkonäön parantaminen.

Iensairaudet kuten parodontiitti aiheuttavat myös esteettisiä ongelmia.

Ikääntyessä iensairaudet kuten ientulehdus ja parodontiitti yleistyvät. Iensairaudet voivat aiheuttaa hampaita ympäröivän luun ja ikenien vetäytymistä, jolloin hampaat voivat näyttää pitkiltä ja kapeilta. Iensairaudet aiheuttavat myös ikenien värin ja muodon muutoksia.

Monet haitalliset tavat ja tottumukset näkyvät hampaissa vasta pitkän ajan kuluessa. Esimerkiksi hampaiden vääränlainen harjaustekniikka liian kovalla käsihammasharjalla voi aiheuttaa vuosien ja vuosikymmenien saatossa ienvetäymää ja harjausvaurioita.

Väärä harjaustekniikka tai liian kova hammasharja voivat aiheuttaa ikenien vetäytymistä ja hampaan kaulaosan kulumaa. Harjausvaurio aiheuttaa usein hampaiden vihlontaa.

Monet haitalliset tavat aiheuttavat hampaiden vaurioita vuosien ja jopa vuosikymmenien kuluessa. Harjausvauriot johtuvat vääränlaisesta harjaustekniikasta ja liian kovasta hammasharjasta.

Esteettisen hammashoidon tavoitteet

Ihmisten käsityksiin kauneudesta ja esteettisyydestä vaikuttavat monet asiat kuten kulttuuri sekä omat että läheisten mieltymykset. Myös käsitykset esteettisyydestä ja kauneudesta ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen.

Hammashoidon näkökulmasta voidaan yleistäen sanoa että terveet, hyvin hoidetut hampaan ovat kauniit ja luonnollisen näköiset. Esteettinen hammashoito ei tässä mielessä ole erillinen osa suun ja hampaiden hoitoa. Kaunis suu ja hampaat kertovat yleensä terveistä ja hyvin hoidetuista hampaista, jotka sekä toimivat hyvin että näyttävät kauniilta.

Suun ja hampaiden esteettisessä hoidossa on muutamia perusperiaatteita, jotka ovat yleensä perusedellytyksiä onnistuneeseen lopputulokseen.

Kaunista hymyä tavoiteltaessa kasvojen, huulten ja hampaiston harmonian on hoidon suunnittelun lähtökohta. Esteettinen ja kaunis lopputulos edellyttää, että hampaiden sairaudet kuten kariekset ja ientulehdukset on hoidetut. Onnistunut lopputulos edellyttää motivaatiota säännölliseen ja huolelliseen suun ja hampaiden hoitoon.

Hampaiden valkaisu

Hampaiden valkaisu on yleisimpiä esteettisen hammashoidon toimenpiteitä. Hampaiden valkaisulla pyritään vaalentamaan tummuneiden hampaiden väriä.

Hampaiden tummumista voivat aiheuttaa voimakkaita pigmenttejä sisältävät ruoat ja juomat, hampaiden kuluminen sekä eroosio. Tummuneita hampaita voidaan valkaista karbamidi- tai vetyperoksidilla esimerkiksi Zoom- tai laservalkaisulla. Hampaita voidaan valkaista myös kotona esimerkiksi kotivalkaisulusikoiden avulla.

Alla olevalla videolla näytetään hampaiden kevytvalkaisu.

Lue artikkelimme hampaiden valkaisusta

Hammaslaminaatit

Hammaslaminaatit ovat keramiasta valmistettuja, yleensä hampaan ulkopintaan kiinnitettäviä hampaan paikkoja. Hammaslaminaateilla voidaan parantaa etuhampaiden ulkonäköä kuten hampaiden muotoa ja väriä.

Hammaslaminaattien valmistaminen on näytetty alla olevalla videolla.

Lue artikkelimme hammaslaminaateista

Oikomishoito

Murrosiässä tapahtuvalla hampaiden oikomishoidolla voidaan vaikuttaa sekä ylä- että alaleuan kasvuun että hampaiden asentoihin. Oikein ajoitetulla oikomishoidolla voidaan vaikuttaa hyvinkin paljon kasvojen piirteisiin ja leukojen suhteisiin.

Aikuisiällä tapahtuvalla oikomishoidolla pyritään yleensä korjaamaan lieviä purentavirheitä tai hampaiden virheasentoja.

Oikomishoidossa voidaan käyttää sekä kiinteitä oikomiskojeita (”hammasraudat”), jotka voidaan sijoittaa joko hampaiden ulko- tai sisäpinnoille. Kiinteiden oikomiskojeiden lisäksi voidaan hoidosta riippuen käyttää myös irroitettavia oikomiskojeita.

Myös aikuisiällä on mahdollista tehdä leukojen suhteiden ja kasvonpiirteiden muutoksia. Ne vaativat oikomishoidon lisäksi laajoja kirurgisia toimenpiteitä kuten leukojen aseman muutoksia, leukakulmien, leuan kärjen, huulien ja nenän korjausleikkauksia.

Lue artikkelimme oikomishoidosta

Ikenien korjausleikkaukset

Esteettiseen hammashoitoon voi kuulua myös ikenien muokkausta ja korjausleikkauksia.

Ienkorjauksia tehdään etenkin hammaslaminaattihoitojen yhteydessä sekä korjaamaan ienvetäytymiä.

Kauniin ja terveen suun ylläpito

Kuten kaikessa hammashoidossa, myös esteettisessä hammashoidossa suun omahoito ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat tehokkaimmat ja edullisimmat keinot säilyttää kaunis hymy läpi elämän. Hampaiden säännöllinen ja tehokas puhdistus, oikea ruokavalio, tupakoimattomuus ja alkoholin kohtuukäyttö ehkäisevät suurimman osan suun sairauksista, joilla on vaikutusta myös suun ja hampaiden ulkonäköön.

Tervetuloa
konsultaatiokäynnille

Frese C, Staehle HJ, Wolff D. The assessment of dentofacial esthetics in restorative dentistry: a review of the literature. J Am Dent Assoc 2012;143:461-466.

Magne P, Belser U. Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition: A Biomimetic Approach. Quintessence Publishing Co, Inc, 2002.

Raj V. Esthetic paradigms in the interdisciplinary management of maxillary anterior dentition-a review. J Esthet Restor Dent 2013;25:295-304.