Menu
Varaa
Sulje
Varaa

Hampaiden valkaisu kotona ja vastaanotolla

Hampaiden valkaisu tehdään hammashoitolassa valo-, laser- tai kevytvalkaisuna tai kotona kotivalkaisulusikalla tai apteekkituotteilla.

Mistä hampaiden värjäytyminen johtuu?

Hampaiden värjäytyminen voidaan jakaa kahteen ryhmään: hampaan pinnalle kertyvään värjäytymään sekä hampaan sisälle menevään värjäytymään.

Pinnallisten värjäytymien poisto onnistuu suuhygienistin tai hammaslääkärin vastaanotolla helposti hammaskiven poiston yhteydessä. Hampaan sisälle kerääntyneiden värjäytymien hoitamiseksi tarvitaan hampaiden valkaisua.

Hampaat voivat tummua

 • hampaan kiilteen rakenteen muutosten tai kiilteen ohenemisen vuoksi
 • ruoka-aineiden (esim. karotenoidit ja ksantonoidit) vaikutuksesta
 • hammaskiven takia
 • hampaaseen kohdistuneen tapaturman seurauksena
 • tupakoinnin seurauksena
 • klooriheksidiiniä sisältävien tuotteiden vaikutuksesta
 • tiettyjen lääkkeiden käytön seurauksena
 • bakteereiden tuottamien pigmenttien vuoksi

v

Yleisin syy hampaiden tummumiseen ja kellastumiseen on hampaiden pinnoille kertyneet epäpuhtaudet kuten hammaskivi.

Hammaskivi on kalkkeutunutta bakteerimassaa, joka on rakenteeltaan huokoista ja väriltään keltaista. Hammaskivi kerää helposti väripigmenttejä värjäävistä ruoista ja juomista, kuten mausteisista ruoista, punaviinistä, kahvista ja teestä.

Tupakan savu sisältää tervaa ja muita hampaita värjääviä yhdisteitä, jotka aiheuttavat hampaiden tummumista. Myös klooriheksidiiniä sisältävät suuvedet voivat aiheuttaa hampaiden värjäytymistä ja tummumista.

Tupakointi voi saada hampaat tummentumaan.

Tupakointi voi saada hampaat tummentumaan.

Kiilteen ja hammasluun eroosiota aiheuttavat virvoitus- ja urheilujuomien sisältämät hapot, jotka ovat erityisen haitallisia. Lääkkeet kuten antihistamiinit, jotkin mielialalääkkeet sekä verenpainelääkkeet voivat aiheuttaa lievää hampaiden värjäytymistä.

Hampaiden väri voi muuttua ulkoisten tekijöiden lisäksi myös sisäisten tekijöiden vaikutuksesta. Tällaisia ovat esimerkiksi hampaiden kehityksen aikaiset häiriöt, joita voivat aiheuttaa lapsuudenaikaiset lääkitykset (esim. tetrasylkiini ja amoksisilliini), hampaiden fluoroosi sekä luuston ja hampaiden kehityshäiriöt (esim. amelogenesis- ja dentinogenesis imperfekta).

Fluorin liikasaanti hampaiden kehitysvaiheen aikana saattaa aiheuttaa valkoisia, opaakkeja muutoksia hampaiden pinnoille.

Fluoroosi aiheuttaa kiilteeseen valkoisina raitoja. Fluoroosin aiheuttamaa värivirhettä ei voida korjata hampaiden valkaisulla.

Koko hampaiston lisäksi myös yksittäinen hammas voi värjäytyä. Usein taustalla on hampaaseen kohdistunut trauma, esimerkiksi kaatuminen tai muu hampaaseen kohdistunut isku.

Trauman seurauksena hampaaseen saattaa syntyä sisäinen verenvuoto, joka muuttaa hampaan aluksi punertavaksi ja lopulta harmaaksi tai rusehtavaksi.

Kun hampaan sisäisessä verenvuodossa verta pääsee hammasluussa oleviin pieniin kanaviin, punasolut hajoavat ja vapautuva hemoglobiini muodostaa hajotessaan värillisiä yhdisteitä (mm. rautasulfidia), mikä voi aiheuttaa hampaan värin tummumista.

Myös juurihoidetut hampaat voivat ajan myötä tummua. Tämä voi johtua hampaan sisäisen verenvuodon lisäksi hammasta värjäävistä juurenhoitoaineista.

Hampaiden eroosio aiheuttaa kiilteen kulumaa ja hampaiden kellastumista.

Hampaiden eroosio tarkoittaa hammaskiilteen liukenemista, joka voi aiheutua esimerkiksi happamista ruoaista tai juomista. Myös mahahappojen nouseminen suuhun, refluksitauti, voi aiheuttaa hammaseroosiota.

Hampaiden eroosio tarkoittaa hammaskiilteen liukenemista, joka voi aiheutua esimerkiksi happamista ruoaista tai juomista. Eroosion vaurioittamia hampaita ei tule valkaista, koska se saattaa aiheuttaa lisävaurioita hampaisiin.

Hampaiden valkaisun hinta

Hampaiden valkaisu on sitä kalliimpaa, mitä vaaleammaksi hampaat haluaa ja mitä värjäytyneemmät ja kellastuneemmat hampaat ovat.

Alla on listattu tehokkaita valkaisumenetelmiä, joita hammaslääkärit ja suuhygienistit tarjoavat. Varsinaisten valkaisumenetelmien lisäksi listasssa on myös hammaskiven ja värjäytymien poisto, sillä toisinaan pelkkä hampaiden perusteellinen puhdistus saattaa riittää.

Taulukon hinnat ovat arvioita suomalaisten hammaslääkärien ja suuhygienistien hinnoista.

55–165 €

Värjäytymien ja hammaskiven poisto

 • Useimmiten nopea toimenpide
 • Parantaa suun ja hampaiden terveyttä
 • Kela korvaa toimenpiteestä 13–20 €
 • Ei välttämättä vaalenna hampaita

120–360 €

Kotivalkaisulusikat

 • Apteekkituotteita tehokkaampia
 • Lusikoiden käyttö vihloo vähemmän kuin valkaisu hammashoitolassa
 • Valkaisun voi uusia ostamalla 15–20 euron hintaisia valkaisuruiskuja
 • Ei yhtä tehokas kuin valolla tehostettava valkaisu

140–190 €

Kevytvalkaisu

 • Vaalentaa hampaita 2–4 astetta
 • Ei vihlo yhtä paljon kuin tehokkaammat valkaisut
 • Ei yhtä tehokas kuin valolla tehostettava valkaisu

250–615 €

Valolla tehostettava valkaisu

 • Tehokas 6–12 asteen vaalennus
 • Saattaa aiheuttaa vihlontaa erityisesti nuorilla
 • Kallis: laservalkaisu maksaa noin 250–325 €, Beyond-valkaisu 250–380 € ja Zoom!-valkaisu 370–615 €

Apteekkituotteilla ja hammastahnoilla hampaat vaalentuvat hammashoitolassa tehtävää valkaisua vähemmän.

Kevyesti vaalentavilla toimenpiteillä saadaan hampaistoon aikaan pientä kirkastumista. Ne ovat edullisia menetelmiä ja osaa niistä voi käyttää esimerkiksi aiemmin tehdyn tehokkaan valkaisun ylläpidossa.

50 €

Valkaisuliuskat

 • Vaalentavat hampaita kevyesti
 • Helppoja käyttää
 • Hammashoitolassa tai kotivalkaisulusikoiden avulla tehtävää valkaisua tehottomampaa

40–50 €

Valkaisumuotit

 • Kotivalkaisulusikoita helpompia käyttää
 • Vaalentavat hampaita kevyesti
 • Eivät istu hampaiden pinnalle yhtä hyvin kuin kotivalkaisulusikat
 • Hammashoitolassa tai kotivalkaisulusikoiden avulla tehtävää valkaisua tehottomampaa

20 €

Valkaisukynät

 • Vaalennus tapahtuu nopeasti
 • Vaalentavat hampaita kevyesti
 • Helppoja käyttää
 • Hammashoitolassa tai kotivalkaisulusikoiden avulla tehtävää valkaisua tehottomampaa

5–15 €

Valkaisevat hammastahnat

 • Voidaan käyttää tavallisen hammastahnan tilalla
 • Vaalentavat hampaita kevyesti
 • Saattavat vihloa
 • Osa tahnoista vaikutukseltaan lyhytaikaisia
 • Hammashoitolassa tai kotivalkaisulusikoiden avulla tehtävää valkaisua tehottomampaa

Millaiset hampaat voidaan valkaista?

Hampaiden tulee olla terveet ja hoidetut ennen hampaiden valkaisua. Riippumatta siitä, miten ja missä hampaat valkaistaan, hoito on järkevää aloittaa suun tarkastuksella hammaslääkärin vastaanotolla.

Hampaat kannattaa tarkastaa ennen hampaiden valkaisua.

Hampaat kannattaa tarkastaa ja hoitaa ennen niiden valkaisua.

Hammaslääkäri tai suuhygienisti osaa kertoa minkälaisia toimenpiteitä ennen valkaisua tulee tehdä sekä kartoittaa valkaisutavan, jolla saadaan tasainen ja miellyttävä lopputulos.

Valkaisutulosta arvioidaan hampaiden sävykartalla. Sen avulla määritellään hampaiden lähtö- ja loppusävyt. Valkaisulla vaikutetaan aiemmin kertyneisiin värjäytymiin ja se ei vaikuta uusien hampaan sisälle menevien värjäytymien syntyyn.

Ennen hampaiden valkaisua

 • suun ja hampaiden sairaudet kuten ientulehdukset ja reiät (karies) tulee olla hoidettuna
 • hammaskivet sekä pinnalliset värjäytymät poistetaan
 • selvitetään hampaiden soveltuvuus valkaisuun

Ientulehduksessa esiintyvä ienverenvuoto estää vastaanottovalkaisuissa käytettävän iensuoja-aineen kiinnittymisen ja muissa valkaisuissa se laimentaa valkaisevaa ainetta, jolloin valkaiseva aine ei toimi tehokkaasti.

Hammaskivi sekä pinnalliset värjäytymät ovat mekaaninen este hampaiden vaalenemiselle. Ne tulee puhdistaa, jotta hampaiden valkaisun lopputulos on mahdollisimman tasainen.

Usein jo pelkällä hammaskiven ja värjäytymien poistolla voidaan saada hampaat näyttämään vaaleammilta.

Ennen hampaiden valkaisua tulee jättää suuvedet pois käytöstä muutamaa päivää ennen, jotta niiden sisältämät aineet eivät häiritse valkaisun tekemistä. Suuvesi pitää olla poissa käytöstä myös koko valkaisujakson ajan, jos valkaisu tehdään kotona.

Klooriheksidiiniä sisältäviä hammastahnoja tulee välttää koko valkaisujakson ajan. Kaikkiin valkaisutapoihin liittyy hampaiden vihlomisen mahdollisuus.

Hampaiden vihlonta on yleistä hampaiden valkaisun jälkeen. Ennen esimerkiksi hampaiden kotivalkaisua kannattaa käytää vihlontaa ehkäisevää hammastahnaa.

Hampaita voi vihloa hampaiden valkaisun jälkeen. Vihlonta häviää yleensä muutaman viikon kuluessa valkaisusta.

Ennen valkaisua hampaita kannattaa harjata vihlontaa ehkäisevällä hammastahnalla esimerkiksi viikon ajan.

Vihlontaa ehkäisevää hammastahnaa kannattaa käyttää myös jos hampaistossa esiintyy vihlontaa jo ennen valkaisua. Tässä tapauksessa kannattaa välttää kahta päivää ennen valkaisun aloittamista sitrushedelmiä, etikkasäilykkeitä sekä muita happamia tuotteita.

Valkaisu ei sovellu

 • raskaana oleville tai imettäville
 • alle 18-vuotiaille ilman pätevää syytä ja huoltajien suostumusta
 • hampaiden eroosiosta kärsiville

Hampaiden narskuttelu (bruksaus) voi olla este hampaiden valkaisulle, sillä joissain tapauksissa valmiiksi haurastunut hampaisto saattaa kärsiä valkaisusta. Ennen hampaiden valkaisua narskuttelun syyt tulisi selvittää ja tarvittaessa hankkia purentakisko.

Hampaiden valkaisussa käytettävät aineet eivät vaalenna vanhoja hammaspaikkoja kuten muovipaikkoja, hammaslaminaatteja tai hammasimplantteja. Tämä voi vaikuttaa valkaisun tuloksen tasaisuuteen.

Tummuneet tai värjäytyneet paikat voidaan vaihtaa joko ennen valkaisua tai valkaisun jälkeen, jotta saadaan tasaisen kaunis ja vaalea väri hampaisiin.

Hampaiden valkaisu vastaanotolla

Värjäytymien poisto saattaa riittää

Karhea tai rikkoinen hampaan pinta lisää hampaan värjäytymistä sekä kerää helpommin hammaskiveä. Usein pelkkä hammaskiven ja värjäytymien poisto saa hampaat näyttämään vaaleammilta.

Hammaslääkäri tai suuhygienisti voi poistaa hampaan pinnalla olevia värjäytymiä puhdistamalla hampaat karkealla tahnalla (pastapuhdistus), hohkakivijauheella (hohkakivipuhdistus) tai jauhepuhdistimen avulla (soodapuhdistus). Karkeita puhdistuksia ei suositella tehtäväksi liian usein, jotta hampaan pinta ei pääse kulumaan.

Joskus hampaistoon kertynyt värjäytymä on niin tiukassa, että sen puhdistamiseksi tarvitaan ultraäänilaitetta tai hammaskiven poistoon tarkoitettuja käsi-instrumentteja.

Jauhepuhdistuksessa (soodapuhdistus) poistuvat kaikki hampaan pinnan värjäytymät, jotka voivat irrota pinnalta ilman hammaskiven poistoa. Se kiillottaa ja poistaa värjäytymät tehokkaasti.

Menetelmä perustuu jauheen, veden ja paineilman tuomiseen hampaan pinnalle. Jauhepuhdistuksessa pinnat siloittuvat ikään kuin puhaltamalla. Puhdistus voi maistua hieman suolaiselta ja tuntua nipistelynä limakalvoilla.

Värjäytymien poisto ultraäänilaitteella, pastapuhdistuksella ja jauhepuhdistuksella on näytetty alla olevalla videolla.

Pastapuhdistuksessa hampaat harjataan tahnalla, jonka RDA-luku eli hankaavuus on suuri. Hankaava aines tahnassa tuntuu suussa rakeiselta ja se poistaa hampaiden pinnalta värjäytymää.

Pastapuhdistus tehdään usein hammaskiven poiston päätteeksi, sillä sen ansiosta suuhun tulee puhdas ja raikas tunne.

Hohkakivipuhdistus on samanlainen kuin pastapuhdistus, mutta tahnan sijasta käytetään kostutettua hohkakivijauhetta. Se on karkeampaa suussa kuin pastapuhdistuksen tahna ja se ei sisällä muita ainesosia kuin jauheen.

Hohkakivipuhdistus on hieman pastapuhdistusta tehokkaampi värjäytymien poistaja.

Kevytvalkaisu

Kevytvalkaisulla saavutetaan yleensä noin 2–4 asteen vaaleneminen hampaistossa. Sen käyttö soveltuu hyvin valkaisun ylläpitoon. Kevytvalkaisu on myös yleensä valolla tehostettavaa valkaisua edullisempaa.

Kevytvalkaisu sopii

 • kevyeen hampaiden vaalentamisen tai kirkastamiseen
 • nuorille, joilla hampaat ovat jo valmiiksi vaaleat
 • valkaistujen hampaiden ylläpitoon

Kevytvalkaisussa hampaita vaalennetaan vaalennusainetta sisältävällä geelillä. Hampaiden kevytvalkaisua voidaan kutsua myös geelivalkaisuksi. Hampaiden kevytvalkaisussa puhdistettujen hampaiden pinnoille viedään 15–40 prosenttista vety- tai karbamidiperoksidia.

Ennen valkaisun aloittamista ikenet suojataan ikenien muotoon kovettuvalla iensuoja-aineella. Valkaisuaineen annetaan vaikuttaa hampaiden pinnoilla noin 20 minuuttia, minkä jälkeen aine huuhdellaan. Valkaisukäsittely uusitaan toimenpiteen aikana tyypillisesti kolme kertaa.

Käytettävät aineet voivat olla erilaisia eri valkaisukerroilla. Katso video kevytvalkaisusta alta.

Valolla tehostettava valkaisu

Hampaiden tehokkaissa, vastaanotolla tehtävissä, valkaisuissa käytetään 15–35 % vetyperoksidia. Aineiden vaikutusta tehostetaan valolla ja lämmöllä. Lämpö kaksinkertaistaa hapettavan vetyperoksidin tunkeutumisnopeuden kiilteen läpi, mikä tehostaa valkaisutehoa.

Valolla tehostettujen valkaisutapojen avulla saadaan hampaat vaalenemaan yleensä 6–12 astetta eli valkaisun vaikutus on selkeä. Valkaisutulos on sitä suurempi mitä tummempi on hampaiden lähtötilanne ja vastaavasti pienempi jos lähtötilanne on vaalea.

Tehokkaita valkaisutapoja ovat esimerkiksi

 • ZOOM! (vetyperoksidi, UV- ja led-valo)
 • Ezlase (vetyperoksidi, laservalo)
 • Laservalkaisu / GLOSS (vetyperoksidi, laservalo)
 • Beyond (vetyperoksidi, UV- ja led-valo)

Jos hammaslääkäri tai suuhygienisti on todennut hampaat sopiviksi valkaisuun, voidaan valita valkaisutavaksi mikä tahansa yllä olevista. Valkaisut tehdään valkaisutavasta riippumatta hyvin samanlaisella tavalla.

Valkaisutoimenpiteen vaiheet

 1. Ikenet suojataan aina iensuoja-aineella, joka estää valkaisuainetta pääsemästä ikeniin.
 2. Levitetään 1–3 kertaa valkaisuaine, jonka toimintaa tehostetaan valolla.
 3. Käsitellään hampaat fluorigeelillä ja katsotaan valkaisun loppusävy väriasteikosta.

Joissain tapauksissa etuhampaiden läpikuultavuus voi olla este hampaiden valkaisemiselle. Asia kannattaa selvittää hammaslääkäriltä tai suuhygienistiltä.

Nuorilla hampaat vihlovat tyypillisesti enemmän valkaisujen yhteydessä, sillä heillä hampaan ydin on lähellä hampaan pintaa. Tämän vuoksi hampaiden kevytvalkaisu ilman valo- tai laserkäsittelyä on nuorille usein turvallisempi vaihtoehto, jotta vältetään hampaan ytimen ärsytystä.

Nuorilla on yleensä jo lähtötilanteessa melko vaaleat hampaat, jolloin tehokkaammista valkaisumenetelmistä ei välttämättä ole kevytvalkaisua enempää hyötyä. Kovin vaaleita hampaita ei kannata lähteä vaalentamaan, sillä saatu hyöty voi jäädä pieneksi verrattuna kustannuksiin.

Yksittäisen hampaan vaalennus

Myös yksittäisiä tummempia hampaita voidaan valkaista. Yleensä kyseessä on juurihoidettu etuhammas, joka on ajan saatossa tummunut tai muuttunut harmaaksi.

Juurihoidetun hampaan valkaisu tehdään sekä hampaan pinnalta että hampaan sisältä. Toimenpiteen suorittaa hammaslääkäri. Valkaisuaineena käytetään yleisimmin vetyperoksidia.

Vastaanotolla tehtävät kotivalkaisulusikat

Hampaiden valkaisu kotona sopii lievästi värjääntyneiden hampaiden vaalentamiseen sekä erityisesti nuorille, joilla on luonnostaan vaaleat hampaat. Hampaiden kotivalkaisu aiheuttaa yleensä vähemmän hampaiden vihlontaa ja on edullisempaa kuin hampaiden valkaisu hammaslääkärin tai suuhygienistin suorittamana.

Kotivalkaisun avulla valkaisutulosta voidaan itse säädellä halutuksi sen mukaan, kuinka pitkään valkaisuaineen annetaan vaikuttaa suussa. Valkaisu kotona onnistuu parhaiten, kun käytetään turvalliseksi osoitettuja valkaisuaineita sekä hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolta tilattua kotivalkaisulusikkaa.

Kotivalkaisulusikan tekoa varten hammaslääkäri tai suuhygienisti ottaa hampaista jäljennökset, jotka lähetetään hammasteknikolle. Hammasteknikko tekee hampaiden jäljennöksistä kipsimallit, joiden mukaan valkaisulusikat tehdään yksilöllisesti sopiviksi.

Valkaisulusikoiden valmistaminen ja käyttö on näytetty alla olevalla videolla.

Valkaisulusikoihin käytettävät valkaisuaineet maksavat noin 15–20 euroa per ruisku, ja yhdestä ruiskusta riittää valkaisuainetta 2–4 käyttökertaan.

Kotivalkaisuun käytettävää valkaisuainetta voi ostaa hammaslääkäriasemilta ja apteekeista.

Hampaiden valkaisu kotona voidaan suorittaa kotivalkaisulusikoilla.

Kotivalkaisulusikat valmistetaan hampaista otettujen muottien perusteella yksilöllisesti sopiviksi.

Ohjeet valkaisulusikalla valkaisemiseen

 1. Pese hampaat hammasharjalla ja fluorihammastahnalla. Puhdista myös hammasvälit esimerkiksi hammaslangalla.
 2. Levitä valkaisugeeliä valkaisulusikoihin hampaiden ulkopintoja vasten.
 3. Imaise hampaat kuiviksi syljestä tai kuivaa ne kevyesti esimerkiksi talouspaperilla.
 4. Aseta valkaisuainetta sisältävät valkaisulusikat hampaita vasten.
 5. Mikäli valkaisulusikasta pursuaa ylimääräistä valkaisugeeliä, pyyhi ylimääräinen geeli esimerkiksi vanupuikolla.
 6. Valmisteesta riippuen valkaisulusikkaa pidetään joko päiväsaikaan 1–4 tuntia tai yön yli.
 7. Käytön jälkeen huuhtele valkaisulusikka runsaalla vedellä ja pese se pehmeällä hammasharjalla ja saippualla (nestemäinen käsisaippua tai astianpesuaine).
 8. Säilytä valkaisulusikkaa kosteassa – esimerkiksi muovipussissa, jossa on pari tippaa vettä. Kuivuessaan valkaisulusikan pintaan saattaa tulla pieniä halkeamia.

Kotivalkaisua käytetään tuotteesta riippuen päivittäin 1–2 viikon ajan. Saavutettava hoitotulos näkyy noin viikon käytön jälkeen. Ylläpitäväksi hoidoksi riittää 1–3 päivää kestävät hoitojaksot 1–2 kertaa vuodessa.

Kotivalkaisun hoitojakson aikana sekä 2–5 päivää hoidon jälkeen kannattaa välttää hampaita värjääviä ruokia ja juomia kuten kahvia, teetä, punaviiniä ja mausteisia ruokia.

hampaiden valkaisuun käytetään vetyperoksidia ja karbamidiperoksidia.

Hampaiden kotivalkaisu kotona voidaan suorittaa kotivalkaisulusikoilla, joihin annostellaan noin 15 prosenttista karbamiperoksidia.

Valkaisu apteekkituotteilla ja hammastahnoilla

Apteekkituotteilla voi saada pientä kirkastusta hampaisiin tai ylläpitää valkaisua. Tuotteet ovat vastaanotolla tehtäviin valkaisuihin verrattuna edullisia, mutta tehottomampia. Apteekkituotteiden valkaiseva vaikutus perustuu yleensä laimeaan vety- tai karbamidiperoksidiin.

Tuotteiden valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota CE-merkintään. Se tarkoittaa, että tuote täyttää EU:n vaatimukset tuotteen turvallisuudesta. Tuotteen mukana tulee saada hyvät käyttöohjeet, jotta tuotetta käytetään oikein.

Yleisiä ohjeita apteekkituotteiden käyttöön

 • Käy aluksi hammastarkastuksessa. Hampaiden pintojen tulee olla terveet sekä puhtaat hammaskivestä ja värjäytymistä.
 • Vaalenna ensin ylä- tai alaleuan hampaat. Jatka vaalennusta, kunnes tulos on hyvä. Vaalenna sen jälkeen toinen leuka.
 • Älä käytä tuotteita jatkuvasti, vaan pidä niiden käytössä taukoja.
 • Älä yritä vaalentaa hampaiden paikkoja, kruunuja tai laminaatteja. Ne eivät yrityksistä huolimatta vaalene.
 • Käytä valkaisuun valkaisevaa hammastahnaa, jos olet raskaana, imetät tai et halua käydä hammastarkastuksessa ennen valkaisua.

Apteekkituotteiden valkaisevat aineet ovat yleensä mietoja, minkä vuoksi ikenet eivät muutu ärtyneiksi tai punoittaviksi.

Jos kuitenkin tunnet kipua ikenissä, poista valkaisuaine suusta välittömästi ja huuhtele suu runsaalla vedellä. Voimakkaat valkaisuaineet voivat aiheuttaa ikenelle vaalean palovamman tapaisen vaurion, joka häviää aikanaan ikenen parannuttua.

Valkaisuliuskat

Valkaisuliuskat ovat pehmeästä muovista valmistettuja suikaleita, joihin on kiinnitetty valkaisuainetta. Valkaisuliuska laitetaan puhtaiden hampaiden pinnoille, ja aineen annetaan vaikuttaa pakkauksessa olevan ohjeen mukaan.

Valkaisuliuskojen käyttö

 1. Harjaa hampaat ja puhdista hammasvälit.
 2. Jos liuska on omiin hampaisiin nähden liian leveä, leikkaa liuska ohuemmaksi tai taita se hampaiden kärkien yli.
 3. Painele liuska tiiviisti hampaiden pinnoille.
 4. Anna vaikuttaa pakkausohjeissa mainitun ajan.
 5. Poista liuska hampaiden pinnalta vetämällä.
 6. Huuhtele suuta vedellä, kunnes valkaisuaine on huuhtoutunut pois.
 7. Älä syö tai juo 1–2 tuntiin sen jälkeen, kun olet ottanut liuskat pois suusta.
 8. Seuraa hampaiden vaalenemista pakkauksen mukana tulevan sävyasteikon avulla.

Valkaisumuotit

Valkaisumuotit ovat samankaltaisia kuin kotivalkaisulusikat, mutta niiden käyttö on lusikoihin verrattuna helpompaa ja niiden vaikuttavat aineet ovat tyypillisesti miedompia.

Valkaisumuotteja on saatavina itse muotoiltavina tai kaikille sopivina, standardikokoisina muotteina. Itse muotoiltavat valkaisumuotit kuumennetaan usein kiehuvassa vedessä ja hieman viilenneet muotit muotoillaan omiin hampaisiin sopiviksi, henkilökohtaisiksi muoteiksi.

Tämän jälkeen niitä voidaan käyttää valkaisussa lisäten niihin valkaisuainetta ja pitämällä niitä hampaiden päällä pakkauksen ohjeiden mukaan.

Standardikokoiset muotit eivät usein istu hampaiden pinnalle aivan yhtä hyvin henkilökohtaisiin muotteihin verrattuna. Niiden hyvällä käytöllä saadaan kuitenkin kirkastumista hampaissa aikaiseksi.

Valkaisumuottien käyttö

 1. Harjaa hampaat ja puhdista hammasvälit.
 2. Levitä valkaisuainetta muotteihin ja pidä hampaiden pinnalla pakkauksen ohjeen mukaan.
 3. Poista muotit ja huuhtele suu runsaalla vedellä, kunnes valkaisuaine on poissa.
 4. Harjaa muotit puhtaiksi valkaisuaineesta.
 5. Seuraa sävyasteikosta hampaiden vaalenemista.

Valkaisukynät

Valkaisukynien käyttö on nopeaa ja vaivatonta. Kynät soveltuvat heille, jotka haluavat kirkastumista hampaisiinsa nopeasti ilman erityisiä välineitä. Valkaisukynien käyttö on nopeaa esimerkiksi ennen juhlia.

Valkaisukynät sisältävät säiliön, jossa on valkaisuainetta sekä levitykseen sopiva pää.

Valkaisukynien käyttö

 1. Harjaa hampaat ja puhdista hammasvälit.
 2. Levitä valkaisuainetta kynän avulla puhtaille ja hieman kosteille hampaiden ulkopinnoille sivelevin liikkein. Ainetta levitetään yleisimmin kymmenen etummaisen ylä- ja alahampaan ulkopinnoille, ns. hymyhampaille.
 3. Pidä huuli poissa hampaiden pinnoilta noin puoli minuuttia levityksen jälkeen.
 4. Jätä aine hampaiden pinnoille vaikuttamaan pakkauksen ohjeiden mukaisen ajan.
 5. Vältä syömistä ja juomista vähintään 30 minuuttia aineen levityksen jälkeen.

Valkaisevat hammastahnat

Valkaisevat hammastahnat ovat kaikista hampaiden vaalentamiseen myytävistä tuotteista helpoimpia käyttää, sillä niitä käytetään tavallisen hammastahnan tilalla. Valkaisevia hammastahnoja on markkinoilla useilla tuotemerkeillä ja niiden vaikutustavat ovat erilaisia.

Valkaisevissa hammastahnoissa on usein lievästi hankaavia ainesosia, jotka voivat poistaa hampaiden pinnoilla olevia värjäytymiä. Valkaisevat tahnat saattavat lisätä vihlontaa, jonka vuoksi valkaisevan hammastahnan rinnalla voi käyttää vihlontaa ehkäisevää hammastahnaa.

Valkaisevia hammastahnoja myydään apteekeissa, yksityisillä hammaslääkäriasemilla sekä marketeissa. Pääsääntöisesti kemiallisesti vaalentavia hammastahnoja ei myydä marketeissa.

Valkaisevilla hammastahnoilla saadaan aikaan 1–2 asteen kevyt vaaleneminen hampaisiin.

Valkaisevien hammastahnojen kategoriat

 • kemiallisesti vaalentavat hammastahnat
 • hankaavat hammastahnat
 • optisesti vaalentavat hammastahnat

Kemiallisesti vaalentaviin hammastahnoihin on lisätty hampaita kemiallisesti vaalentavaa ainetta tai entsyymiä, kuten karbamidiperoksidia (Yotuel) tai papaiinientsyymiä (Emmelle). Hammastahna vaikuttaa hampaan sisällä oleviin värjäytymiin, jolloin hampaat muuttuvat vaaleammiksi.

Kemialliset aineet toimivat suun olosuhteissa hitaasti, jonka takia hammastahnan pitää antaa vaikuttaa suussa pidempään kuin kaksi minuuttia. Toisille vaalentavat kemialliset aineet voivat aiheuttaa suun limakalvojen ärtymistä.

Kemiallisesti vaalentavat hammastahnat toimivat tehokkaimmin hampaiden vaalentamisessa. Niitä voi käyttää 2–3 kertaa päivässä.

Hankaavat hammastahnat toimivat hampaiden mekaanisena puhdistajana. Hankaaviin hammastahnoihin on lisätty karheutta tuovia komponentteja, jotka poistavat ja ehkäisevät hampaiden pinnan värjäytymistä.

Hankaavina aineina voidaan käyttää esimerkiksi soodajauhetta (natriumbikarbonaatti), hohkakivijauhetta tai piioksidia (silica). Hankaavia aineita on vähäisiä määriä miltei kaikissa hammastahnoissa, sillä ne toimivat harjausta tehostavina ainesosina.

Osassa hankaavuuteen perustuvista tahnoista lisätyt komponentit ovat tutkittuja ja muodoltaan pyöreitä. Jos hankaavaan tahnaan lisätyt komponentit ovat teräväreunaisia, ne vaurioittavat hampaan pintaa selvästi pyöreitä komponentteja enemmän.

Hankaavat hammastahnat toimivat tehokkaasti, mutta niiden liiallinen käyttö voi vaurioittaa hampaan pintaa. Hankaavaa hammastahnaa suositellaankin käytettäväksi lyhyitä aikoja erittäin pehmeän (extra soft) hammasharjan kanssa.

Optisesti vaalentavat hammastahnat toimivat valkaisevista tahnoista lyhytaikaisimmin. Valkaiseva vaikutus perustuu hampaiden pinnalle muodostuvaan kalvoon, joka toimii värjäämällä hampaan pintaa hetkellisesti.

Hampaat ovat tyypillisesti kellertäviä, jonka taittamiseen vaaleammaksi tarvittava sinertävä kalvo saadaan hammastahnasta. Kalvo muodostuu hampaiden pinnalle hetkellisesti ja liukenee syljen mukana pois suusta.

Optisesti valkaisevia tahnoja voidaan käyttää turvallisesti, sillä ne eivät vaurioita niiden pintaa. Optisesti valkaisevien tahnojen huonona puolena on, että ne värjäävät suun pehmytkudoksia hetkellisesti.

Valkaisun jälkeen

Heti valkaisun jälkeen hampaat voivat näyttää kirjavilta tai erittäin valkoisilta hampaan pinnan kuivuuden vuoksi. Kirjavuus häviää yleensä hetkessä. Valkaisun lopullinen tulos näkyy noin kahden viikon kuluttua hampaiden valkaisusta.

Valkaisun jälkeen hampaiden paikkauksia voidaan tehdä vasta kahden viikon jälkeen valkaisusta, sillä paikkauksessa käytettävät liima-aineet eivät kiinnity juuri valkaistuihin hampaisiin normaalisti.

Valkaisutuloksen kannattaa antaa tasaantua ennen paikkausta, jotta pystytään valitsemaan samanväriset paikat hampaiden lopullisen värin kanssa.

Valkaisun jälkeen hampaiden pinnat ovat hetkellisesti huokoisemmat kuin normaalisti, minkä ravitsemustottumuksiin on kiinnitettävä tarkasti huomiota.

Vältä valkaisun jälkeen 2–5 päivän ajan

 • tupakkaa, nuuskaa ja huulipunaa
 • ruokasoodaa eli natriumvetykarbonaattia (sodium bicarbonat) sisältäviä sekä väriltään tummia hammastahnoja
 • tummia juomia, kuten kahvia, teetä, kolajuomia ja hedelmämehuja
 • värjääviä marjoja, hedelmiä ja vihanneksia, kuten mustikoita, sitrushedelmiä ja porkkanoita
 • voimakkaan värisiä mausteita, kuten currya ja sahramia
 • maustekastikkeita, kuten ketsuppia ja soijaa
 • värikkäitä herkkuja, kuten suklaata, salmiakkia tai lakritsia

Mahdollisen vihlonnan hillitsemiseksi kannattaa käyttää vihlontaa ehkäisevää hammastahnaa. Jos vihlonta on voimakasta voi hammaslääkäri tai suuhygienisti tehdä fluorikäsittelyn hampaisiin.

Valkaisun tulos ei ole ikuinen. Se poistaa hampaan sisäiset värjäytymät, jotka ovat tulleet ennen valkaisua. Tulevien värjäytymien syntyyn ei valkaisulla voi vaikuttaa. Värjäytymien kertymiseen hampaiden sisälle vaikuttavat erityisesti elintavat, kuten tupakointi sekä kahvin tai teen runsas käyttö.

Valkaisua kannattaa ylläpitää säännöllisesti esimerkiksi puolen vuoden välein. Ylläpitoon sopivia valkaisuja tehdään monilla vastaanotoilla, ja siihen sopivat myös esimerkiksi valkaisukynät, -liuskat ja tehokkaat valkaisevat tahnat.

Hampaiden valkaisun sivuvaikutukset

Hampaiden valkaisussa käytettävät aineet ovat happamia (pH noin 5–6,5) muun muassa paremman säilyvyyden varmistamiseksi. Tästä johtuen kiilteen mineraaleja saattaa hieman liueta samalla tavalla kuin happamien juomien tai sokeripitoisen ruoan nauttimisen jälkeen.

Satunnainen käyttö ei vaurioita kiillettä, sillä syljen sisältämät mineraalit korjaavat vähäiset vauriot, kunhan vauriot eivät ole liian suuret eivätkä toistu liian usein.

Hampaiden valkaisu kotona tehdään mm. valkaisulusikoilla, hammastahnalla ja valkaisuliuskoilla.

Valkaisuaineen happamuus liuottaa kiilteen mineraaleja. Hampaiden harjausta kannattaakin välttää heti hampaiden valkaisun jälkeen.

Valkaisevat aineet eivät vaalenna suuhun jo tehtyjä paikkoja, laminaatteja tai kruunuja. Jos tätä ei ole huomioitu ennen valkaisun aloittamista voi valkaisun tulos olla epätasaisen värinen.

Heti hampaiden valkaisun jälkeen paikka-aineiden kiinnittyminen hampaaseen heikkenee huomattavasti. Valkaisun jälkeen kiilteeseen ja hammasluuhun jää hieman peroksidia, joka haittaa paikkauksessa käytettävien sidosaineiden toimintaa.

Hampaiden valkaisun jälkeen on hyvä pitää kahden viikon tauko ennen hampaiden paikkausta tai esimerkiksi hammaslaminaattien valmistamista.

Valkaisun sivuvaikutuksia

 • kiilteen mineraaleja saattaa hieman liueta
 • paikka-aineiden kiinnittyminen hampaaseen heikkenee hetkellisesti
 • ohuet yläetuhampaiden kärjet voivat muuttua läpikuultaviksi
 • hampaita saattaa vihloa ja ikenet saattavat ärtyä
 • kieltä ja kurkkua voi kirvellä
 • liiallinen käyttö voi haurastuttaa hampaita ja tehdä ne lohkeileviksi

Haittavaikutukset lisääntyvät käyttöajan mukaan. Oireet helpottavat muutaman päivän tai viikon kuluessa kotivalkaisun lopettamisesta.

Jos yläetuhampaiden kärjet ovat ohuet, ne voivat muuttua valkaisun tuloksena läpikuultaviksi. Läpikuultavuutta kannattaa seurata hampaita valkaistaessa. Läpikuultavat hampaat alkavat suussa näyttää tummilta, sillä suuontelon tummuus kuultaa hampaista läpi.

Hampaiden valkaisuun voi jäädä koukkuun, jolloin halutaan aina vain vaaleampia ja vaaleampia tuloksia. Riippuvuuden vuoksi hampaistoa vaalennetaan toistuvasti eri tuotteilla. Liikakäytön vaarana on, että hampaat lohkeilevat ja haurastuvat.

Valkaisevat aineet

Hampaiden valkaisu perustuu hapettaviin peroksideihin, jotka hajottavat hampaiden värjäytymiä aiheuttavia pigmenttiaineita kuten karotenoideja. Hampaiden valkaisussa vaikuttavana aineena käytetään karbamidi- tai vetyperoksidia, jotka hajotessaan aiheuttavat hapetusreaktion.

Vetyperoksidia käytetään yleisimmin vaalentavana aineena hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla. Vetyperoksidin tehoa selittää sen pieni molekyylikoko, joka mahdollistaa vetyperoksidin kulkeutumisen kiilteen läpi hammasluuhun.

Vetyperoksidin hajotessa muodostuu happi- ja perhydroksyyliradikaaleja, joista perhydroksyyli on tehokkaampi hampaiden valkaisija. Hampaan pinnan epäpuhtaudet tai kosteus voivat estää vetyperoksidin hajoamisen happi- ja perhydroksyyliradikaaleiksi.

Vetyperoksidi hapettaa hampaiden värjäytymiä aiheuttavia hiilirenkaita, jolloin ne muuttuvat ketjumolekyyleiksi ja ovat väriltään vaaleita tai värittömiä.

Vetyperoksidin pitoisuus vaihtelee eri käyttötapojen mukaan 3–35 %:n välillä. Vetyperoksidin tehoa voidaan myös tehostaa käyttämällä apuaineita, valoa ja lämpöä (esim. laser- ja Zoom-valkaisu).

Voimakkaita hapettavia peroksideja myydään hammashoitoalan yrityksille ja niitä saavat käyttää Valviran laillistamat ammattilaiset.

Karbamidiperoksidia käytetään kotivalkaisussa. Karbamidiperoksidi hajoaa kemiallisesti vetyperoksidiksi. Esimerkiksi 15-prosenttinen karbamidiperoksidi hajoaa noin 5-prosenttiseksi vetyperoksidiksi.

Karbamidiperoksidia onkin tuotteissa suurempia prosentuaalisia määriä vetyperoksidiin verrattuna.

Papaiinientsyymi on luonnon papaija-hedelmästä saatava entsyymi, ja sitä lisätään valkaiseviin tahnoihin. Se hajottaa entsymaattisesti värjäytymiä hampaissa. Papaiinientsyymi ei ole yhtä tehokas kuin vety- ja karbamidiperoksidi.

Kemiallisen valkaisun lisäksi hampaiden pintojen epätasaisuuksia ja värjäytymiä voidaan poistaa hiomalla ja kiillottamalla hampaiden pintoja.

Tervetuloa
konsultaatiokäynnille

Elfallah HM, Swain MV. A review of the effect of vital teeth bleaching on the mechanical properties of tooth enamel. N Z Dent J 2013;109:87-96.

Hasson H, Ismail AI, Neiva G. Home-based chemically-induced whitening of teeth in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006:CD006202.

He LB, Shao MY, Tan K et al. The effects of light on bleaching and tooth sensitivity during in-office vital bleaching: a systematic review and meta-analysis. J Dent 2012;40:644-653.

Li Y. Safety controversies in tooth bleaching. Dent Clin North Am 2011;55:255-263.